Amernet


In de Amercentrale wordt elektriciteit opgewekt. De warmte die daarbij vrijkomt, is bestemd voor de meer dan 40.000 woningen die aangesloten zijn op het Amernet. De provincie wil het Amernet verduurzamen en zet daar samen met verschillende partijen de schouders onder.

Het Amernet verduurzamen gaat niet in een keer. De afgelopen jaren zijn er goede stappen gezet. Zo is de Amercentrale grotendeels overgestapt van kolen op biomassa en lopen er een aantal initiatieven voor het realiseren van decentrale warmtebronnen zoals restwarmte van bedrijven en geothermie. De komende jaren werkt de provincie met verschillende partijen en overheden verder aan het verduurzamen van het Amernet.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.