Een projectfacilitator biedt hulp bij het onderzoeken van de financiële haalbaarheid, het aanvragen van vergunningen en het zoeken naar de juiste partijen voor de uitvoering. De uitvoering van het ontzorgingsloket is in handen van een consortium van De Groene Grachten, Slim Opgewekt, Synarchis en Syntraal.

Voorwaarden

Voorwaarde om deel te kunnen nemen is dat de instelling eigenaar is van het pand. Per doelgroep geldt als aanvullende voorwaarde een maximum van het aantal panden dat de vastgoedeigenaar in bezit mag hebben, te weten:

  • De organisatie valt onder ‘maatschappelijk vastgoed’
  • De organisatie is eigenaar van het vastgoed
  • De organisatie is gevestigd in een kleine gemeente (< 25.000 inwoners)
  • Voortgezet onderwijs instellingen mogen maximaal 5 gebouwen in bezit hebben
  • Primair onderwijs instellingen, zorginstellingen, culturele ANBI’s en buurthuizen en wijkcentra mogen maximaal 10 gebouwen in bezit hebben
  • Sportbedrijven mogen maximaal 20 gebouwen in bezit hebben

Aanmelden voor ontzorgingstraject

Komt u in aanmerking voor een ontzorgingstraject? Meld u dan aan via het aanmeldformulier Ontzorgingsloket Maatschappelijk Vastgoed. Na de aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging. Wanneer u voldoet aan de voorwaarden neemt de duurzaamheidscoach contact met u op. Vervolgens inventariseren we hoe we u kunnen helpen met gericht advies en/of uitvoerbegeleiding. Op basis van uw vragen en behoeftes gaat u met een coach of een facilitator aan de slag met verduurzaming.

Meer informatie

Contact

Ontzorgingsloket Maatschappelijk Vastgoed