Onder maatschappelijk vastgoed vallen onderwijsinstellingen, gemeentelijk vastgoed, zorginstellingen, religieuze instellingen, kinderopvangorganisaties, culturele ANBI’s en buurthuizen en wijkcentra.

Voorwaarden

Niet iedereen kan geholpen worden door het Ontzorgingsloket. Voor deelname gelden dan ook de volgende voorwaarden:

 • De organisatie valt onder ‘maatschappelijk vastgoed’
 • De organisatie is eigenaar van het vastgoed
 • Gemeentelijk vastgoed: de gemeente had op 1 oktober 2022 minder dan 50.000 inwoners
 • Primair-onderwijsinstellingen mogen maximaal 15 gebouwen in bezit hebben 
 • Voortgezet-onderwijsinstellingen mogen maximaal 10 gebouwen in bezit hebben
 • Zorgaanbieders, met uitzondering van academische en algemene ziekenhuizen, mogen maximaal 10 gebouwen in bezit hebben
 • Culturele algemeen nut beogende instellingen (culturele ANBI), of een hieraan gelieerde culturele instelling, mogen maximaal 10 gebouwen in bezit hebben
 • Stichtingen, verenigingen of coöperaties ter exploitatie en beheer van gebouwen met een publieksfunctie zoals een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum, mogen maximaal 10  gebouwen in bezit hebben. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook scouting, welzijnswerk en speeltuinverenigingen 
 • Religieuze of levensbeschouwelijke instellingen mogen maximaal 10 gebouwen in bezit hebben 
 • Kinderopvangorganisaties mogen maximaal 10 gebouwen in bezit hebben

Aanmelden voor ontzorgingstraject

Voldoet u aan de voorwaarden en komt u dus in aanmerking voor een ontzorgingstraject? Meld u dan aan via het aanmeldformulier Ontzorgingsloket Maatschappelijk Vastgoed. Na de aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en nemen we contact met u op.

Zij gingen u voor

Bent u benieuwd naar de ervaringen van anderen? Tot nu toe zijn er al tientallen panden verduurzaamd met hulp van het loket:

Bekijk ook: het filmpje voor de ervaring van Basisschool De Nieuwe Linde

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op energiewerkplaatsbrabant.nl of stuur een mail naar ontzorgingsloketkmv@brabant.nl

Zie ook

 • Ben ik verplicht om tot uitvoering over te gaan?

  Het doel van het loket is om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. We begeleiden je tot de uitvoering, je bent dus zelf verantwoordelijk voor de implementatie. Soms kan het zijn dat maatregelen zich het beste laten combineren met een groot onderhoud dat over een paar jaar gepland staat, dan is het logisch om dat moment af te wachten. Maar met de huidige energiecrisis loont het om zo snel mogelijk tot uitvoering over te gaan.

 • Waar kan het loket bij helpen?

  Het Ontzorgingsloket biedt ondersteuning op maat. Dat betekent dat we ondersteuning bieden waar dat nodig is. Staat de organisatie aan het begin van het verduurzamingsproces? Dan kunnen we onder andere helpen met het verzamelen van informatie, het kaart brengen van de kansrijke maatregelen en de ambitiebepaling. Is de ambitie bekend? Dan kunnen we bijvoorbeeld verdiepend onderzoek doen naar de technische haalbaarheid, ondersteunen bij het starten van een aanbestedingsprocedure en helpen bij het aanvragen van subsidies. Samen met een coach wordt de behoefte in kaart gebracht en werk je toe naar een Ontzorgingsplan dat aansluit bij jullie situatie.

 • Zijn er kosten aan verbonden?

  Er zijn geen kosten aan verbonden. De voorbereiding richting een duurzame uitvoering vraagt wel een tijdsinvestering. Maar omdat de coach en facilitator juist hierbij ondersteunen, kost het je veel minder tijd dan wanneer je dit zonder het Ontzorgingsloket zou doen. We zijn er echt om jou werk uit handen te nemen en ontzorgen.