Het Amernet verduurzamen gaat niet in een keer. Daarvoor is een toekomstvisie nodig die de provincie samen met stakeholders heeft opgesteld. Vanuit deze visie hebben de partijen een werkplan gemaakt waarbinnen 4 programmalijnen centraal staan.

Een van die programmalijnen is bijvoorbeeld het (gedeeltelijk) verduurzamen van de centrale energiebron (de Amercentrale). Maar ook dat er geleidelijk steeds meer decentrale warmtebronnen worden aangesloten op het net.

Om echt aan de slag te gaan, heeft de provincie samen met de stakeholders een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Door het ondertekenen van deze overeenkomst spreken de partijen met elkaar af dat ze de vier programmalijnen daadwerkelijk gaan uitvoeren.