Het Amernet verduurzamen gaat niet in een keer. De afgelopen jaren zijn er goede stappen gezet. Zo is de Amercentrale grotendeels overgestapt van kolen op biomassa en lopen er een aantal initiatieven voor het realiseren van decentrale warmtebronnen zoals restwarmte van bedrijven en geothermie. De komende jaren werkt de provincie met verschillende partijen en overheden verder aan het verduurzamen van het Amernet.