Er zijn 4 verschillende registers:

  • een register met subsidies die door de provincie zelf zijn verleend;
  • een register met subsidies die onder mandaat zijn verleend;
  • een register met bijdragen die door de provincie zelf zijn verleend;
  • een register met vastgestelde subsidies en bijdragen (publicatie 1x per jaar).

Contact

Openbaar Subsidie- en bijdrageregister