Informatie over proces subsidie aanvragen


Een subsidie voor een project doorloopt een aantal vaste stappen. In de video leggen we het proces uit, van aanvraag tot de uiteindelijke vaststelling.

Downloads

Wanneer u een subsidie aanvraagt moet u aan verschillende eisen en verplichtingen voldoen. Deze vindt u in de:

Digitaal Aanvraagformulier

Als u denkt dat u voor een bepaalde subsidie in aanmerking komt gaat u naar het digitale aanvraagformulier. Dit is te vinden via het overzicht subsidiemogelijkheden. Daar kunt u doorklikken naar de subsidieregeling die het betreft. In het formulier vult u de vragen over het project waarvoor u subsidie wenst zo goed en volledig mogelijk in. U kunt uw aanvraag tussentijds opslaan. U krijgt dan per e-mail een code toegestuurd, en gaat op een later moment weer verder waar u gebleven was.

Subsidieplafond

De voorwaarden voor het verstrekken van subsidies die zich specifiek richten op een bepaald beleidsthema (veruit de meeste) leggen we vast in een subsidieregeling. Vaak is er voor een onderwerp een vast budget beschikbaar. Dat beschikbare budget noemen we in de subsidieregeling het subsidieplafond. De subsidieaanvragen die binnen dat budget vallen, en ook aan de overige subsidievereisten voldoen, komen in aanmerking voor subsidie. De andere aanvragen krijgen een brief waarin de subsidie wordt geweigerd.

We publiceren het besluit over het subsidieplafond in het Provinciaal Blad. De vastgestelde plafondbesluiten zijn te raadplegen via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken .

Wet Bibob

In sommige gevallen moet u bij het indienen van een subsidieaanvraag een formulier invullen en toesturen voor een onderzoek voor de Wet Bibob. Dit is niet iets om ongerust over te zijn, wij hebben een wettelijke verplichting om aanvragers steekproefsgewijs te toetsen op integriteit. Deze toetsing voorkomt dat wij als overheid onbedoeld zakendoen met malafide bedrijven of organisaties. We willen met onze subsidie natuurlijk geen strafbare feiten faciliteren. De toetsing is overigens strikt vertrouwelijk. Meer weten over de wet Bibob bij de provincie.


Vragen aan het subsidieloket?

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.