Bijdragen verleend door de provincie


Openbaar bijdrageregister van alle bijdragen die door de provincies zelf zijn verleend.

Bijdrageregister vanaf 2021

Toelichting rubrieken:

 • Nummer verlening: het nummer van de verlening in het bijdrageregister. Aan dit nummer kan worden gerefereerd bij vragen of opmerkingen.
 • Ontvanger: degene die de bijdrage ontvangt.
 • Onderwerp: de beschrijving van het project.
 • Verleningsdatum huidig jaar: de datum waarop de bijdrage dit jaar is verleend.
 • Verleend bedrag huidig jaar: het bedrag dat dit jaar is verleend. Voor dit bedrag voert de bijdrageontvanger één of meerdere activiteiten uit.
 • Oorspronkelijke verleningsdatum: de datum waarop de bijdrage oorspronkelijk is verleend. Dit heeft altijd in een eerder jaar plaatsgevonden. Dit veld is alleen gevuld als er dit jaar een wijziging op het bijdragebedrag heeft plaatsgevonden. Door het presenteren van dit veld wordt de bijdrage volledig in beeld gebracht.
 • Oorspronkelijk verleend bedrag: het bedrag waarvoor de bijdrage oorspronkelijk is verleend. Dit heeft altijd in een eerder jaar plaatsgevonden. Dit veld is alleen gevuld als er dit jaar een wijziging op het bijdragebedrag heeft plaatsgevonden. Door het presenteren van dit veld wordt de bijdrage volledig in beeld gebracht.
 • Bedrag aan wijzigingen t/m voorgaand jaar: een cumulatief bedrag, bestaande uit alle wijzigingen op het bijdragebedrag in voorgaande jaren.
 • Datum wijziging huidig jaar: de datum waarop de bijdrage dit jaar is gewijzigd.
 • Bedrag wijziging huidig jaar: het bedrag waarmee de bijdrage dit jaar is gewijzigd. Een wijziging kan plaatsvinden in hetzelfde jaar als de verlening. In dat geval wordt ook ‘verleningsdatum huidig jaar’ en ‘verleend bedrag huidig jaar’ weergegeven.
 • Cumulatief verleend bedrag: de maximale aanspraak op bijdrage. Dit is het bedrag dat totaal is verleend (dus ‘verleend bedrag huidig jaar’ dan wel ‘oorspronkelijk verleend bedrag’ +/- ‘bedrag aan wijzigingen t/m voorgaand jaar’ +/- ‘bedrag wijziging huidig jaar’).
 • Betaling t/m huidig jaar: het gedeelte van de bijdrage dat t/m voorgaand jaar is uitbetaald of dit jaar wordt uitbetaald.
 • Toekomstige betaling(en): het gedeelte van de bijdrage dat in toekomstige jaren tot uitbetaling komt of waarvan nog niet bekend is wanneer het betaald gaat worden.
 • Regeling: het wettelijke voorschrift op grond waarvan de bijdrage wordt verleend. Meer informatie over de regelingen is te vinden in de Regelingenbank.
 • Doelstelling: aan welk provinciaal beleidsdoel draagt het project bij.
 • Autonoom: geeft aan of de bijdrage wordt verstrekt met eigen (autonome) middelen van de provincie Noord-Brabant. Als dit het geval is dan staat er in deze rubriek ‘ja’.
 • Rijks: geeft aan of het Rijk bij deze bijdrage (ook) middelen beschikbaar stelt. Als dit het geval is dan staat er in deze rubriek ‘ja’.
 • Europees: geeft aan of de Europese Commissie bij deze bijdrage (ook) middelen beschikbaar stelt. Als dit het geval is dan staat er in deze rubriek ‘ja’.
 • Programma: geeft aan uit welk programma van de provinciale begroting de bijdrage wordt verstrekt. Op deze manier is inzichtelijk op welk beleidsterrein de bijdrage betrekking heeft.
 • Eenmalig: geeft aan of een bijdrage structureel wordt verleend of voor projectmatige activiteiten. Is de bijdrage eenmalig, dan staat er in deze rubriek ‘ja’.

Bijdrageregister 2020

Toelichting rubrieken:

 • Nummer verlening: dit is het nummer van de verlening in het bijdrageregister, waaraan kan worden gerefereerd bij vragen of opmerkingen.
 • Datum verlening: dit is de datum waarop de bijdrage is verleend.
 • Ontvanger: dit is degene die de bijdrage ontvangt.
 • Onderwerp: de beschrijving van het project.
 • Verleend bedrag: dit is het bedrag dat is verleend, waarvoor de ontvanger één of meerdere activiteiten uitvoert. Dit is de maximale aanspraak.
 • Betalingen huidig jaar: het gedeelte van de bijdrage dat dit jaar tot uitbetaling komt.
 • Toekomstige betalingen: het gedeelte van de bijdrage dat in toekomstige jaren tot uitbetaling komt of waarvan nog niet bekend is wanneer het betaald gaat worden.
 • Regeling: dit is het wettelijke voorschrift op grond waarvan de bijdrage wordt verleend. Meer informatie over de regelingen is te vinden in de Regelingenbank.
 • Doelstelling: dit geeft aan, aan welk provinciaal beleidsdoel het project bijdraagt.
 • Autonoom: dit geeft aan of de bijdrage wordt verstrekt met eigen middelen van de provincie Noord-Brabant. In het geval het eigen (autonome) middelen betreft, dan staat in deze rubriek ‘ja’.
 • Rijks: dit geeft aan of het Rijk bij deze bijdrage (ook) middelen beschikbaar stelt. Is dit het geval, dan staat er in deze rubriek ‘ja’.
 • Europees: dit geeft aan of de Europese Commissie bij deze bijdrage (ook) middelen beschikbaar stelt. Is dit het geval, dan staat er in deze rubriek ‘ja’.
 • Programma: dit geeft aan uit welk programma van de provinciale begroting de bijdrage wordt verstrekt. Op deze manier is inzichtelijk op welk beleidsterrein de bijdrage betrekking heeft.
 • Eenmalig: dit geeft aan of een bijdrage voor projectmatige activiteiten of structureel wordt verstrekt. Is de bijdrage eenmalig, dan staat er in deze rubriek ‘ja’.

Bestanden

Vragen aan het subsidieloket?

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00-12:00 uur.