Openbare documenten


De provincie werkt volgens de Wet open overheid (Woo). Dat betekent dat veel informatie openbaar en beschikbaar is.

Documenten die al openbaar gemaakt zijn

Soms is het niet nodig om een Woo-verzoek in te dienen. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over documenten die al zijn gepubliceerd. In de tabel hieronder staan de websites waar u gepubliceerde documenten kunt vinden:

Documenten die al openbaar gemaakt zijn
Soort informatie Vindplaats
Informatie over Provinciale Staten en de verschillende commissies, waaronder agenda's met vergaderstukken en opnames van openbare vergaderingen Stateninformatiesysteem
Besluitenlijsten Provinciale Staten Besluitenlijsten Provinciale Staten
Vergaderingen van Provinciale Staten en de verschillende commissies: live Vergaderingen van Provinciale Staten en de verschillende commissies: live
Vergaderingen van Provinciale Staten en de verschillende commissies: archief van videotulen Vergaderingen van Provinciale Staten en de verschillende commissies: archief van videotulen
De openbare besluitenlijst van Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst van Gedeputeerde Staten
Nevenfuncties Gedeputeerde Staten en Commissaris van de Koning Nevenfuncties Gedeputeerde Staten en Commissaris van de Koning
Bereikbaarheidsgegevens Bereikbaarheidsgegevens
Organisatie en werkwijze Organisatie en werkwijze
Mandaatregister Mandaatregister
Provinciale besluiten, inzage Provinciale besluiten, inzage
Regelingen Regelingen
Kadernota's en beleidsstukken Kadernota's en beleidsstukken
Bestuursakkoord Bestuursakkoord
Begroting en Jaarrekening Begroting en Jaarrekening
Natuurdoelanalyses Natura-2000 gebieden Natuurdoelanalyses Natura-2000 gebieden
Besluiten Vergunningen, meldingen en ontheffingen Besluiten Vergunningen, meldingen en ontheffingen
Vastgestelde subsidies Vastgestelde subsidies
Woo-verzoeken, Woo-besluiten en verstrekte informatie Woo-verzoeken, Woo-besluiten en verstrekte informatie
Publicatie van toekomstige infrastructurele projecten Publicatie van toekomstige infrastructurele projecten
(Geografische) data en interactieve kaarten (Geografische) data en interactieve kaarten
Databank Staat van Brabant Databank Staat van Brabant
Geo-informatie Geo-informatie
Overzicht van projecten, campagnes en subsites Overzicht van projecten, campagnes en subsites
Overzicht nieuwsberichten Overzicht nieuwsberichten
Sensorregister Sensorregister

Vragen?

wij helpen u graag verder!