Afgeronde Woo-verzoeken


Hierna vindt u een overzicht van besluiten op informatieverzoeken sinds 2022. U kunt informatie over deze besluiten opvragen.

Stel uw vraag via woo@brabant.nl onder vermelding van het nummer en de omschrijving.

Overzicht openbare informatie

De provincie werkt volgens de Wet open overheid (Woo). Dat betekent dat veel informatie openbaar en beschikbaar is. Soms is het niet nodig om een Woo-verzoek in te dienen. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over documenten die al zijn gepubliceerd. Raadpleeg hiervoor het overzicht van openbare informatie.

Overzicht afgeronde WOO-verzoeken 2024

Nummer Omschrijving WOO-aanvraag Datum afgehandeld
C2333737 Actualisatie IPO-checklisten 2022 en resultaten enquête 30-04-2024
C2332768 Gunning perceel cq. pachtgronden tijdens inschrijfronde 25-04-2024
C2331417 Toezicht op twee tankreinigingsbedrijven te Oss 13-03-2024
C2329453 Renovatie RWZI te Oijen (vervolg) 27-02-2024 + 24-04-2024
C2331398 Bezwaarprocedure INEOS 18-02-2024
C2331085 Voorbereidingen komst goudjakhalzen 27 februari 2024
C2325481 Subsidieverlening maatwerk ontwikkeling perceel te Esch 27 februari 2024
C2328851 Uitkoop varkenshouderij te Heukelom 26 februari 2024
C2329604 Zendertje bij wolven, lynxen en goudjakhalzen 21 februari 2024
C2326895 Geluidsoverlast en geluidsmetingen bij windmolens te Galder 2017 14 februari 2024
C2327604 Monstername en bodemsanering Brabantse Wal te Halsteren 29 januari 2024
C2326312 Faunaschade 16-01-2024 16 januari 2024

Overzicht afgeronde WOO-verzoeken 2022-2023

Nummer Omschrijving WOO-aanvraag Datum afgehandeld
C2316955 Documentatie over wolven in Brabant en IPO Lupus werkgroep 20 december 2023
C2325908 Proces verbaal notaris pacht 2024 19 december 2023
C2325907 Notities bij toekenning pacht voor 2024 19 december 2023
C2325906 Protocol bij toekenning pacht voor 2024 19 december 2023
C2325905 Communicatie met notaris bij toekenning pachtpercelen 2024 19 december 2023
C2309164 Sabic 16 december 2023 doorgezonden naar OMWB
C2325506 Amercentrale 16 december 2023 doorgezonden naar OMWB
C2325182 Tarieven Natuurdoelanalyses Arcadis en Antea Groep 13 december 2023
C2325773 Akte proces verbaal notaris inz. Inschrijfvoorwaarden pachtpercelen 12 december 2023
C2322651 Inhuur; detachering, communicatie, overeenkomsten 12 december 2023
C2320221 Bedrijfsaankopen MGA1 regeling 12 december 2023
C2323921 Windpark Midgraaf 9 december 2023
C2323085 Bedrijventerrein Brainport-Oost 8 december 2023
C2324596 Protocol en informatie inschrijvingen pachtpercelen 7 december 2023
C2318354 Diverse ondernemingen 7 december 2023
C2323784 WNB vergunningen 6 december 2023
C2319141 Bedrijventerrein en weg Hulten 5 december 2023
C2321288 Correspondentie aanwijzing Natura 2000-gebieden 23 november 2023
C2322932 Datalekken 17 november 2023
C2322276 Voorkeursrecht Uden-Zuid 17 november 2023
C2323726 Huisvuil St.Michielsgestel 2 november 2023 doorgezonden naar gemeente
C2322302 Voorkeursrecht gemeente Altena 19 oktober 2023
C2320895 Gegevens verkeer GOL 12 september 2023
C2320713 Handhavingskwestie Someren Overgedragen aan ODZOB
C2320304 Geluidsoverlast randweg Noord Uden 29 augustus 2023
C2320090 Stikstof en project haven Antwerpen 24 augustus 2023
C2319737 Informatie wolfwerende maatregelen en dierhouders 16 augustus 2023
C2319619 Openbaar verkeer op pad in Oeffelt 16 augustus 2023
C2319600 Overeenkomsten met ondernemingen Afgehandeld buiten Woo
C2318896 Woo 21 juli 2023
C2318896 Tankvaart dampvrij 10 juli 2023
C2317801 NBw vergunningen 3 juli 2023 overgedragen aan ODBN
C2317746 NBw vergunningen 4 juli 2023 overgedragen aan ODBN
C2317747 NBw handhaving 4 juli 2023 overgedragen aan ODBN
C2317799 NBw handhaving 4 juli 2023 overgedragen aan ODBN
C2316445 Woningbouw Vught 5 juli 2023
C2317080 Windenergie Karolinapolder 30 juni 2023
C2317549 Wolven 26 juni 2023
C2316489 Tankvaart dampvrij (varend ontgassen binnenvaart tankers) 12 juni 2023
C2314622 Opschorten NB-vergunningen 8 juni 2023
C2313205 Stikstofvergunningen en natuurdoelanalyses 8 juni 2023
C2312901 Vergunningenstop 8 juni 2023
C2317079 Basisschool Land van Cuijk (Beers/Vianen) 7 juni 2023
C2315477 Ondernemerspark St. Anthonis 7 juni 2023
C2315332 Basisschool Land van Cuijk (Beers/Vianen) 2 juni 2023
C2312949 BrabantStad
C2312553 Natuurdoelanalyses 9 mei 2023
C2313633 Bestemming gebied de Fuijk, Gemert-Bakel 2 mei 2023
C2314608 NB-vergunningen distributiecentra, overgedragen aan ODBN 25 april 2023
C2315002 Bodemonderzoeken Drimmelen 20 april 2023
C2311025 Natuurdoelanalyses 18 april 2023
C2313678 Geluidsoverlast in Gemert-Bakel 11 april 2023
C2312495 Aanpak vakantieparken 29 maart 2023
C2312460 Gebruik vangkooien 29 maart 2023
C2313167 Efteling, overgedragen aan OMWB 28 maart 2023
C2313274 Stikstofberekeningen en ‘fun’ helikoptervluchten overgedragen aan OMWB 30 maart 2023
C2312150 Omgevingsvergunning Wouwse Plantage, overgedragen aan OMWB en gemeente 28 februari 2023
C2311838 Programma Aanpak Stikstof en PAS melders, afgehandeld door RVO
C2311030 TUG Prinsenbeek, helikoptervluchten, overgedragen aan OMWB 9 februari 2023
C2310659 Windpark A16
C2310272 Verkeersintensiteit N279
C2309946 Grondwaterberegening
C2309462 Contracten onderaannemers GO
C2309154 Correspondentie met gemeente Heusden GO
C2309152 GOL
C2307783 Aankoop boerderij Drunen
C2307743

Gebiedsgerichte aanpak Brabants Natuurnetwerk

C2307405 Verstedelijking Kloosterveld Sterksel
C2298655 Subsidies aan ondernemingen
C2307132 Woningbouw Fortduinen Cromvoirt
C2307017 Bouw school in Eindhoven
C2306918 Plan MER N69
C2301579 Champellet subsidies POP3
C2306468 Stiltegebied Chaamse bossen
C2306382 Interbestuurlijk toezicht en huisvesting statushouders
C2306210 PAS over kazerne en onderneming
C2305398 Verkeerscijfers wegen Oostelijke Langstraat
C2306210 NB vergunningen kazerne en bedrijf
C2303068 Oostelijke Landweg ’s-Hertogenbosch
C2301579 Eindrapport POP3 project
C2306918 Plan MER N69
C2298655 Subsidies aan ondernemingen
C2304751

Schade door wolven veroorzaakt

C2298827 Informatie over bedrijven
C2299004 Informatie over de GOL
C2299130 GOL en stikstof
C2299755 Overzicht woningbouwplannen
C2300319 Ontwerpbeschikking Oostelijke Langstraat
C2298552 Vergisting dierlijke meststoffen
C2298267 Vuurwerkevenementen
C2301067 Locatie in Rijsbergen
C2300864 Aanbestedingen GOL
C2302154 Snelfietsroute ’s-Hertogenbosch-Waalwijk
C2302600 Subsidieregeling milieu en waterplan
C2302688 Wegenlegger Haaren
C2303524 Overleg met de gemeente Gemert-Bakel
C2303908 Ontwikkeling Bravis/Bulkenaar Roosendaal
C2301244 Bestemmingsplan Ertveld ’s-Hertogenbosch
C2301067 Bestemming perceel in Rijsbergen
C2300864 Aanbesteding werkzaamheden GOL
C2302688 Wegenlegger voormalige gemeente Haaren
C2303524 Verslag van een gesprek met de gemeente Gemert-Bakel
C2303908 Ruimtelijke ontwikkeling Bravis/Bulkenaar in Roosendaal
C2298872 Contacten met gesubsidieerde organisaties
C2299755 Woningbouwlocaties
C2299136 Natuurcompensatie
C2298552 Vergisting dierlijke meststoffen
C2301597 Agrarische onderneming in Uden
C2299543 Motorrijtuigenbelasting
C2298704 Bestemmingsplan in Made
C2298174 Invoering van de WOO
C2299567 Subsidie uit het POP3- programma
C2299044 Perceel in Vlijmen
C2298827 Relaties van de provincie met ondernemingen
C2299428 Intrekken emissierechten in Gennep
C2297893 Stadsbos 013 Tilburg
C2295499 Vraag over kernenergie en kleine kernreactoren (ook wel mini-kernreactoren of small modular reactors (SMR)
C2294854 Lening aan een recreatieonderneming

Vragen?

wij helpen u graag verder!