Documenten die al openbaar gemaakt zijn

Soms is het niet nodig om een Woo-verzoek in te dienen. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over documenten die al zijn gepubliceerd. In de tabel hieronder staan de websites waar u gepubliceerde documenten kunt vinden:

Soort informatie Vindplaats
Informatie over Provinciale Staten en de verschillende commissies, waaronder agenda's met vergaderstukken en opnames van openbare vergaderingen Stateninformatiesysteem
Besluitenlijsten Provinciale Staten
Besluitenlijsten Provinciale Staten
Vergaderingen van Provinciale Staten en de verschillende commissies: live
Vergaderingen van Provinciale Staten en de verschillende commissies: live
Vergaderingen van Provinciale Staten en de verschillende commissies: archief van videotulen Vergaderingen van Provinciale Staten en de verschillende commissies: archief van videotulen
De openbare besluitenlijst van Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst van Gedeputeerde Staten
Nevenfuncties Gedeputeerde Staten en Commissaris van de Koning
Nevenfuncties Gedeputeerde Staten en Commissaris van de Koning
Bereikbaarheidsgegevens
Bereikbaarheidsgegevens
Organisatie en werkwijze
Organisatie en werkwijze
Mandaatregister
Mandaatregister
Provinciale besluiten, inzage
Provinciale besluiten, inzage
Regelingen op alfabet en thema
Regelingen op alfabet en thema
Kadernota's en beleidsstukken
Kadernota's en beleidsstukken
Bestuursakkoord
Bestuursakkoord
Begroting en Jaarrekening
Begroting en Jaarrekening
Natuurdoelanalyses Natura-2000 gebieden
Natuurdoelanalyses Natura-2000 gebieden
Besluiten Vergunningen, meldingen en ontheffingen
Besluiten Vergunningen, meldingen en ontheffingen
Vastgestelde subsidies Vastgestelde subsidies
Woo-verzoeken, Woo-besluiten en verstrekte informatie Woo-verzoeken, Woo-besluiten en verstrekte informatie
Publicatie van toekomstige infrastructurele projecten
Publicatie van toekomstige infrastructurele projecten
(Geografische) data en interactieve kaarten (Geografische) data en interactieve kaarten
Databank Staat van Brabant
Databank Staat van Brabant
Geo-informatie
Geo-informatie
Overzicht van projecten, campagnes en subsites
Overzicht van projecten, campagnes en subsites
Overzicht nieuwsberichten Overzicht nieuwsberichten
Sensorregister Sensorregister

Contact

Openbare documenten