Zones


De provincie is opgedeeld in ongeveer 13.000 zones.

eze zones bevatten de sociaal- economische gegevens van een gebied. Niet alle zones zijn altijd actief. Voor de Brabant Brede Model Basis en de zones die buiten de regio van het betreffende regiomodel horen, worden de zones samengevoegd. Dit zorgt ervoor dat de benodigde rekentijd beperkt blijft, door overbodige details weg te laten voor een specifieke zone.

De grenzen van (samengevoegde) zones komen overeen met zones die worden gehanteerd in het NRM, en de wijk/buurt indeling van het CBS, zodat ze makkelijk met elkaar vergeleken kunnen worden in verschillende toepassingen.


Vragen Verkeersmodel BBMA