Netwerken


De meest bekende en meteen zichtbare data in verkeersmodellen is data over de infrastructuur. Binnen het verkeersmodel bestaat die data uit punten en lijnen, die de knooppunten/knopen en wegvakken voorstellen. Aan deze punten en lijnen is data gehangen die de kenmerken van het stukje netwerk beschrijft.

Data die je in het verkeersmodel kunt vinden over de knooppunten gaat bijvoorbeeld over:

  • type kruispunt (voorrang, rotonde, verkeerslichten);

  • opstelstroken per richting (aantal en lengte);

  • voorrangsrichting.

Voor wegvakken gaat het om data zoals:

  • wettelijke snelheid;
  • type weg;
  • aantal rijstroken;
  • spoorwegovergangen etc.

De data is afkomstig van verschillende kaartenmakers, uiteenlopend van kaartenbouwers voor navigatiesystemen, tot online webservices en non-profit organisaties die de openbare ruimte in kaart brengen. De onderliggende data vormt een goed startpunt voor de verdere verfijning van het netwerk. Plaatselijke partijen en stakeholders die gebruik maken van de modellen controleren de netwerken op juistheid en corrigeren of vullen aan daar waar nodig is.


Vragen Verkeersmodel BBMA