Sociaal Economische Gegevens


De zones in de BBMA bevatten data die gaat over de inwoners, werkgelegenheid en maatregelen, zoals parkeerkosten die gelden voor een gebied. De data worden eerst ‘hard’ opgehaald bij de gemeentes van de provincie, die aangeven welke vastgestelde beleidsplannen er zijn. Dit betekent dat er redelijk concrete en complete plannen liggen om het beleid uit te voeren en er een proces voor in gang is gezet.

Hoewel bijvoorbeeld parkeerbeleid direct kan worden opgenomen, is het voor de opgehaalde (vastgestelde) plannen voor wat betreft inwoners en arbeidsplaatsen nog nodig om deze af te stemmen met de provincietotalen die geraamd zijn voor de prognosejaren. Vaak betekent dit dat de opgehaalde cijfers iets naar beneden bijgesteld moeten worden, om te zorgen dat de provincietotalen niet worden overschreden.

Voor alle SEGs wordt data verzameld van zowel het basisjaar van het model, alsmede van de 2 te hanteren prognosejaren. Dat betekent dat er 3 datasets aanwezig zijn in het model, een set voor elk jaar. Het gaat hier om:

  • Inwonersdata (leeftijd, geslacht, inwoners, huishoudens, leerlingplaatsen)
  • Arbeidsplaatsen naar type banen, met verwachte hoeveelheid verplaatsingen
  • Parkeertarief
  • Stedelijkheidsgraad, een hogere stedelijkheidsgraad zorgt voor meer beweging van personen, omdat er meer activiteiten plaatsvinden in stedelijk gebied.

Vragen Verkeersmodel BBMA