Telpunten


Telpunten vormen een belangrijk datatype voor verkeersmodellen. Ze zijn namelijk van groot belang bij het kalibreren van het basisjaar van een verkeersmodel, zodat dit zo goed mogelijk overeenkomt met de werkelijkheid.

In de BBMA zijn meer dan achtduizend tellingen aanwezig. Deze zijn verspreid over het netwerk en verschaffen informatie over tellingen voor de verschillende vervoerstypen. Verschillende tellingen hoeven niet persé informatie te bevatten over deze typen. Zo maakt het model onderscheid tussen de telpunten:

  • auto / vrachtauto;
  • fiets;
  • bus / tram / metro;
  • trein.

Vragen Verkeersmodel BBMA