Actief beheer samen met gebruikers


Om de kwaliteit van het model te kunnen blijven waarborgen, is het van belang dat de BBMA op de juiste manier wordt toegepast. Herstelde fouten in het ene project die niet correct overgenomen worden in het andere project, kunnen consequenties hebben voor de besluitvorming in een gebied. Dit valt of staat met goed beheer. Samen met de gebruikers van de BBMA zet de provincie hier actief op in.

De provincie wil met actief beheer de kans op inconsistenties tussen projecten minimaliseren. Samenwerking met gebruikers, opdrachtnemers en opdrachtgevers van projecten is hierbij essentieel. Afwijkingen in modelresultaten kunnen leiden tot lange procedures of zelfs tot het opnieuw moeten uitvoeren van de studie. Dit moet voorkomen worden en daarom wordt de medewerking van alle van projecten gevraagd.

Het gebruik van de BBMA v2022 kan worden aangevraagd via het digitale aanvraagformulier.


Vragen Verkeersmodel BBMA