Varianten (infrastructuur)


Infrastructurele projecten worden uitgevoerd met behulp van de BBMA om inzicht te krijgen in het effect van maatregelen. Dit soort aanpassingen aan het model om infrastructuur te vergelijken wordt een variantstudie genoemd. Wanneer men spreekt van verschillende varianten, wordt dus uitgegaan van verschillende vormen van infrastructuur.

Bij variantstudies wordt gekeken wordt naar het effect op verkeersdoorstroming, het ontsluiten van gebieden en het potentieel aantrekkende effect van infrastructurele maatregelen. Deze projecten kunnen plaatsvinden op verschillende niveaus, variërend van een kleine lokale ingreep voor een gemeente tot aan grootschalige, regionale projecten op provinciaal niveau.

Denk hierbij aan eenvoudige maatregelen, zoals het afsluiten van een doorgaande route in een dorpskern, ook wel een ‘knip’ genoemd, al dan niet voor een specifieke vervoerstype. Aan de andere kant kunnen het ook projecten zijn zoals het aanleggen of verbreden van een provinciale weg die meerdere kernen verbindt.


Vragen Verkeersmodel BBMA