Inzichten (beleid)


Inzichten hebben betrekking op beleidsgerelateerde elementen die onderzocht kunnen worden met behulp van het verkeersmodel.

Inzichten hebben vooral betrekking op beleid-gerelateerde elementen die onderzocht kunnen worden met behulp van het verkeersmodel. Hierbij kan er onderscheid gemaakt worden tussen lokale en landelijke beleidsinzichten. Een voorbeeld van lokaal beleid is het aanpassen van de parkeertarieven in bepaalde zones van een gemeente om zo het parkeergedrag van bezoekers te beïnvloeden of om een P&R locatie aantrekkelijker te maken.

Op landelijk niveau gaat het om beleidsmaatregelen zoals de vrachtwagenheffing, waarbij vrachtwagens een heffing moeten betalen op bepaalde Rijks- en provinciale wegen om de routekeuze van dergelijke voertuigen te sturen. Een ander voorbeeld is het inmiddels bekende Betalen Naar Gebruik – ofwel ‘rekeningrijden’ – en de effecten daarvan. Belastinggerichte maatregelen hebben ook effect op de keuzes die men maakt in het model, als het gaat om vervoers- of routekeuze.


Vragen Verkeersmodel BBMA