Referenties (standaarden)


Voor alles wat gedaan wordt met de BBMA, geldt dat er eerst een referentieberekening wordt gemaakt.

Referentie betekent hier dat het model in zijn oorspronkelijke vorm wordt gebruikt, zonder aanpassingen. Het opnieuw uitrekenen van de referentie is om te controleren dat de uitkomst van het model reproduceerbaar is en het model gereed is om aanpassingen te ontvangen. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat alles wat met de BBMA wordt gedaan, gebaseerd wordt op dezelfde basis. Het kan zijn dat er bij voorgaande studies in hetzelfde gebied fouten zijn ontdekt, die gecorrigeerd moeten worden. Dit komt voor wanneer er nog geen tussentijdse actualisatie van het model heeft plaatsgevonden en men de eerste release gebruikt van het model. Het is mogelijk dat bij het aanpassen van het model aanvullende fouten worden ontdekt. In zo’n geval worden deze verwerkt in de beheeromgeving voor de (tussentijdse) actualisatie en wordt het model opnieuw gedraaid, waarna deze uitkomst geldt als de nieuwe referentie.

Belanghebbenden

De meeste projecten, studies en inzichten worden begeleid door de desbetreffende belanghebbenden, zoals een of meerdere gemeentes, de provincie, het Rijk of een combinatie van deze partijen. Afhankelijk van de complexiteit van het vraagstuk en/of de (politieke) gevoeligheid ervan, wordt ook de modelexpert van de provincie erbij betrokken om mee te kijken bij de toepassing en het analyseren van de uitkomsten van het BBMA model.


Vragen Verkeersmodel BBMA