Scenario’s (SEG’s)


Een combinatie van gebiedsgerichte studies en infrastructurele projecten wordt vaak een scenario genoemd.

Met behulp van de BBMA worden studies ingezet om inzicht te krijgen in de effecten van het veranderen van de Socio-Economische Gegevens (SEGs) in een gebied. Meestal gaat dit over het effect van het toevoegen van een aantal woningen en de bijbehorende hoeveelheid inwoners, of over het toevoegen van een aantal generieke arbeidsplaatsen van een specifieke set arbeidsplaatsen (bijvoorbeeld diensten of logistiek) op een locatie. Wanneer sprake is van een combinatie van gebiedsgerichte studies en infrastructurele projecten wordt het vaak een scenario genoemd. Dit omdat bij grootschalige toevoegingen van socio-economische gegevens een passende infrastructurele maatregel gelijktijdig wordt getoetst op robuustheid richting de toekomst.

De omvang van dergelijke studies kan – net als bij de projecten – sterk uiteenlopen. Voor de meeste gemeentes en studies zal het gaan om enkele tientallen tot enkele honderdtallen aan woningen en arbeidsplaatsen gecombineerd. Voor de grote gemeentes in Brabant kan er gekeken worden naar de gevolgen van grootschaligere projecten, waar tienduizenden woningen, arbeidsplaatsen of een combinatie hiervan worden toegevoegd aan het model om hun impact te bepalen.


Vragen Verkeersmodel BBMA