Combinaties


Bij provinciale werkzaamheden rondom modellen gaat het meestal om een combinatie van verschillende effecten, die voortkomen uit de projecten, studies en inzichten.

Bij provinciale werkzaamheden rondom modellen gaat het meestal om een combinatie van verschillende effecten, die voortkomen uit de projecten, studies en inzichten. Zo kan het ontwikkelen van een grote nieuwe woonwijk gepaard gaan met het aanpassen van de infrastructuur om de nieuwe locatie bereikbaar te maken. Ook kan er op de nieuwe locatie specifiek beleid gelden met betrekking tot parkeernormen en -tarieven en kan er gekozen worden om bepaalde vervoerssoorten uit het gebied te weren, zoals vrachtverkeer.

Bij dergelijke complexe vraagstukken, waarbij de schaalgrootte een wezenlijk effect zal hebben op het verkeersmodel, wordt de regisseur van de provincie actief betrokken bij het proces. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat het model degelijk wordt toegepast en de uitkomsten verklaarbaar zijn. Zelfs wanneer verschillende uitgangspunten zorgen voor eventuele verwarring in het nieuw verkregen gedrag.


Vragen Verkeersmodel BBMA