Samenvatting

Projecten gericht op het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten of productieprocessen door startup MKB-ondernemingen komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Deze paragraaf (§3) en §2 staan in de publiciteit bekend onder de naam 'Stimulering van Innovatie in de Regio Regeling' 

Formulier

Startup MKB-ondernemingen kunnen voor projecten die zorgen voor het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten of productieprocessen, een subsidie ontvangen.  

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn: 

 • Het project wordt uitgevoerd in de regio Noord-Oost Brabant, Midden-Brabant of West-Brabant;
 • de subsidieaanvrager is minder dan drie jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, blijkend uit een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • de subsidieaanvrager is een besloten vennootschap;
 • het project is gericht op het uitvoeren van één van de volgende haalbaarheidsprojecten:
  • het in kaart brengen van het klantprobleem van de earlyvangelist;
  • het verkrijgen van financieel commitment van earlyvangelist ;of
  • het verkrijgen van een octrooi of patent
 • het haalbaarheidproject is gericht op een van de volgende innovaties:
   • een innovatief product,
   • een innovatieve dienst; of
   • een innovatief productieproces;
 • de innovatieve producten, diensten of productieprocessen zijn gericht op een of meer van de volgende Kennis- en Innovatie Agenda’s (zie bijlage 2 van de regeling):
  • energie en duurzaamheid;
  • gezondheid en zorg;
  • landbouw, water en voedsel;
  • veiligheid;
  • sleuteltechnologieën, of;
  • maatschappelijk verdienvermogen.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §3 van de Subsidieregeling Economie, kennis en talentontwikkeling. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

 

De regio Zuidoost-Brabant heeft haar eigen subsidieregeling die wordt uitgevoerd door de Metropoolregio Eindhoven (MRE). Voor meer informatie verwijzen we u graag door via deze link

 

 

 

 

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF,  maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst.

U kunt een aanvraag indienen van 10 maart tot en met 1 oktober of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is: a. € 148.217 voor de periode, genoemd in artikel 3.9, onder a, voor de regio West-Brabant; b. € 114.808 voor de periode, genoemd in artikel 3.9, onder a, voor de regio Midden-Brabant; c. € 153.641 voor de periode, genoemd in artikel 3.9, onder a, voor de regio Noordoost-Brabant; d. € 148.217 voor de periode, genoemd in artikel 3.9, onder b, voor de regio West-Brabant; e. € 114.808 voor de periode, genoemd in artikel 3.9, onder b, voor de regio Midden-Brabant; f. € 153.641 voor de periode, genoemd in artikel 3.9, onder b, voor de regio Noordoost-Brabant; g. € 148.217 voor de periode, genoemd in artikel 3.9, onder c, voor de regio West-Brabant; h. € 114.808 voor de periode, genoemd in artikel 3.9, onder c, voor de regio Midden-Brabant; i. € 153.641 voor de periode, genoemd in artikel 3.9, onder c, voor de regio Noordoost-Brabant.

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 15.000 per project.

10-03-2022

01-10-2022

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

09-06-2022