Samenvatting

Projecten gericht op het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten of productieprocessen komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. 

Deze paragraaf (§2) en §3 staan in de publiciteit bekend onder de naam 'Stimulering van Innovatie in de Regio Regeling'.

Formulier

MKB-ondernemingen kunnen voor projecten die zorgen voor het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten of productieprocessen, een subsidie ontvangen.  

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

 • het project wordt uitgevoerd in de regio Noord-Oost Brabant, Midden-Brabant of West-Brabant;
 • de subsidieaanvrager is ten minste drie jaar als MKB-onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, blijkend uit een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • het project is gericht op het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten of productieprocessen;
 • de innovatieve producten, diensten of productieprocessen zijn gericht op een of meer van de volgende Kennis- en Innovatie Agenda’s (zie bijlage 2 van de regeling):
  • energie en duurzaamheid;
  • gezondheid en zorg;
  • landbouw, water en voedsel;
  • veiligheid;
  • sleuteltechnologieën, of;
  • maatschappelijk verdienvermogen.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §2 van de Subsidieregeling Economie, kennis en talentontwikkeling. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

De regio Zuidoost-Brabant heeft haar eigen subsidieregeling die wordt uitgevoerd door de Metropoolregio Eindhoven (MRE). Voor meer informatie verwijzen we u graag door via deze link

 

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

U kunt een aanvraag indienen van 10 maart tot en met 1 oktober of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is: a. € 444.652 voor de periode, genoemd in artikel 2.9, onder a, voor de regio West-Brabant; b. € 344.425 voor de periode, genoemd in artikel 2.9, onder a, voor de regio Midden-Brabant; c. € 460.923 voor de periode, genoemd in artikel 2.9, onder a, voor de regio Noordoost-Brabant; d. € 444.652 voor de periode, genoemd in artikel 2.9, onder b, voor de regio West-Brabant; e. € 344.425 voor de periode, genoemd in artikel 2.9, onder b, voor de regio Midden-Brabant; f. € 460.923 voor de periode, genoemd in artikel 2.9, onder b, voor de regio Noordoost-Brabant; g. € 444.652 voor de periode, genoemd in artikel 2.9, onder c, voor de regio West-Brabant; h. € 344.425 voor de periode, genoemd in artikel 2.9, onder c, voor de regio Midden-Brabant; i. € 460.923 voor de periode, genoemd in artikel 2.9, onder c, voor de regio Noordoost-Brabant.

De hoogte van de subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 50.000 per project.

10-03-2022

01-10-2022

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

09-06-2022