Deze video gaat over Trebeck Takes Over Holland Tour BOF edition

Tijdens de afsluitende talkshow, waarin alle moderatoren aansloten in de studio en Katherine online, werden de belangrijkste conclusies gedeeld. Bijvoorbeeld hoe waardevolle initiatieven vaak ontstaan in sterke communities, zowel in kleine dorpen als grote steden. Hoe bottom-up initiatieven en top-down inspanningen om het systeem te veranderen elkaar inspireren en versterken en  we deze beide nodig hebben. En ten slotte een oproep van Katherine dat experimenten in de praktijk, best practices delen, samen leren en herhalen in een nieuwe situatie het stappenplan is naar een economie gericht op brede welvaart.

Contact

Aftermovie Trebeck Takes Over Holland Tour