Dit houdt niet op bij de grenzen van Brabant, kan niet opgelost worden binnen één beleidsterrein en speelt zowel publiek als privaat.
Er zijn lichtpuntjes. In de vorm van ondernemers die slimme, duurzame oplossingen bedenken voor de vraagstukken van vandaag en morgen. Zij lopen echter tegen een aantal hindernissen aan. Op verzoek van de provincie Noord-Brabant werd daarom eind 2017 gestart met een onderzoek, waarvan de resultaten begin 2018 werden gepresenteerd. Het onderzoek bracht de 3 grootste hindernissen in kaart, die ondernemers in de weg staan om hun maatschappelijke impact te vergroten. Lees het onderzoek op archief.social-enterprise.nl.

3 hindernissen

 1. Er is onvoldoende waardering voor meervoudige waarde
  Ondernemers die gaan voor maatschappelijke impact, creëren naast financiële waarde ook sociale en/of ecologische waarde. Meervoudige waarde wordt dat genoemd. Meervoudige waarde wordt nog relatief weinig financieel gewaardeerd, wat de groei ervan bemoeilijkt.
 2. De overheid werkt verkokerd
  Meervoudige waarde sluit vaak niet aan op de verkokerde organisatie van de overheid, waar de verantwoordelijkheden en budgetten verdeeld zijn over verschillende beleidsthema’s en lagen. Het is voor ondernemers lastig om aan te kloppen met een integrale oplossing, die deze grenzen overstijgt.
 3. Er is weinig toegang tot groeikapitaal
  Het is voor ondernemers die meervoudige waarde creëren lastig om financiering te vinden voor het totaal van waarden dat hun onderneming creëert. Voor reguliere investeerders zijn ze te weinig gericht op financiële winst, voor de overheid passen ze niet in de kokers. Door een gebrek aan toegang tot groeikapitaal, lukt het ondernemers vaak niet op te schalen.

Doorslaggevende argumenten

Met de hindernissen scherp in het vizier werd er vervolgens gezocht naar een concrete oplossing. Die werd gevonden in de vorm van ‘resultaatfinanciering’. Een manier van financieren waarbij impact centraal staat, zodat meervoudige waarde ook echt gewaardeerd wordt. Vijf argumenten waren doorslaggevend:

 1. Het Brabant Outcomes Fund biedt een kans om concreet te leren en uit te proberen: 'leren door te doen' in plaats van 'nadenken over wat zou kunnen werken'.
 2. Een nieuwe vorm van financieren geeft de kans om een thema te kiezen dat meerdere beleidsterreinen raakt, om de verkokerde werkwijze te doorbreken.
 3. Publiek-private-samenwerking maakt het mogelijk om complexe vraagstukken volhoudbaar op te lossen, door minder afhankelijkheid van kortlopende subsidies.
 4. Resultaatfinanciering is een methodiek die aansluit bij de taal en het takenpakket van overheid én investeerders.
 5. Een aantal partners heeft al ervaring met resultaatfinanciering, waarop we kunnen voortbouwen.

Contact

Aanleiding