Kaart van het plangebied N264 Odiliapeel - Haps

Waarom dit project?

De N264 is toe aan groot onderhoud. Daarom pakt de Provincie Noord-Brabant de hele weg de komende jaren aan. Zo vervangen we het asfalt en kijken we naar een aantal knelpunten. Op het gedeelte tussen Odiliapeel en de N277 rijdt bijvoorbeeld veel landbouwverkeer. Om te zorgen dat zij en de overige weggebruikers veilig kunnen rijden gaan we hier een parallelweg voor dit langzame verkeer aanleggen. Ook passen we een aantal fietsoversteken aan zodat hier veilig kan worden overgestoken.

Wat gaan we doen?

In dit project gaan we aan de slag tussen de rotonde Oudedijk in Odiliapeel en de rotonde Hapseweg in Haps. Dit project hebben we in drie deelgebieden opgeknipt. Op de bovenstaande kaart zijn deze aangegeven in rood (1), geel (2) en blauw (3a en b). In de bebouwde kom van Sint Hubert zijn de werkzaamheden al in 2021 afgerond.

Ook op het stuk van de N264 vanaf de aansluiting met de A50 tot aan Odiliapeel wordt aan de weg gewerkt. Dit valt onder het project N264.33 Uden

In november 2021 is de fase van de planstudie afgerond. In deze fase werden alle mogelijke varianten onderzocht en de gevolgen ervan. Ook konden omwonenden en andere geïnteresseerden meedenken en meepraten in de zogenaamde ‘Klankbordgroepen’. Deze fase eindigde met het vaststellen van een voorkeursontwerp.

Wat we per deelgebied gaan doen leest u in de onderstaande pdf’s. Een beknopt overzicht vindt u ook in de nieuwsbrief van november 2021

Ontwerptekeningen

Op 14 juni 2023 (voor deelgebied 1) en 22 juni 2023 (voor deelgebieden 2 en 3) zijn er inloopavonden gehouden rondom de laatste ontwerptekeningen. Op deze avonden waren medewerkers van de provincie Noord-Brabant, de gemeente Maashorst en ingenieursbureau TAUW aanwezig om eventuele vragen of opmerkingen van belangstellenden te kunnen beantwoorden of toelichten. Hieronder kunt u de ontwerpen downloaden.

Gebiedsaanduiding Lokatie Bestand
Deelgebied 1: rotonde Oudendijk - rotonde N277 (PDF, 8 MB)
Deelgebied 2: rotonde N277 - rotonde Erica (PDF, 3 MB)
Deelgebied 3:  rotonde Erica - komgebied Sint Hubert - rotonde Hapseweg (PDF, 2 MB)

Met de komende werkzaamheden:

  • Scheiden we in deelgebied 1 het (langzaam rijdend) landbouwverkeer van het overige, snellere verkeer.
  • Verbeteren we de veiligheid van overstekende fietsers
  • Maken we de aansluitingen van zijwegen en inritten veiliger door deze aan te passen.
  • Voeren we groot onderhoud uit door onder andere het asfalt te vervangen/vernieuwen voor geluidsreducerend asfalt.

Planning

We willen zo snel mogelijk beginnen met het groot onderhoud. Deelgebied 1 heeft een langere voorbereidingstijd nodig dan deelgebieden 2 en 3. Dit komt omdat we voor dit deelgebied het bestemmingsplan aan moeten passen en we grond aan moeten kopen om de plannen uit te kunnen voeren. Voor de deelgebieden 2 en 3 is niet het geval.

Dit leidt tot de volgende globale planning:

Deelgebied 1:

Juni 2023:  ontwerp gereed 
Juni 2023:   start grondverwervingsgesprekken
Sept 2023:   onderzoeken afgerond 
Dec 2023:  bestemmingsplan ter inzage bij gemeente 
 2024:   bestemmingsplan gereed
 2024-2026:  ruimte voor bezwaar en beroep tegen bestemmingsplan 
 2026:  ontwerp verwerken in contract en aanbesteding aan aannemer
 2027:  uitvoering 

Deelgebied 2 & 3

Juni 2023:  ontwerp gereed
Sept 2023:  onderzoeken afgerond
 2023 - 2024:   ontwerp verwerken in contract en aanbesteding aan aannemer
 2024:  uitvoering

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over project N264 Odiliapeel-Haps dan kunt u contact opnemen met M. (Maartje) van Moll.
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken meld u dan aan voor de nieuwsbrief. U kunt ook de laatst verzonden nieuwsbrieven teruglezen in ons nieuwsbrieven archief

 

Contact

N264 Odiliapeel - Haps

M. (Maartje) van Moll
Omgevingsmanager N264 Odiliapeel - Haps

Zie ook