De maatregelen richten zich op het scheiden van (langzaam rijdend) landbouwverkeer van het snellere overige verkeer, verbetering van de oversteekbaarheid voor fietsers en aanpassingen van de aansluiting van zijwegen/inritten en de inrichting van de weg, volgens geldende richtlijnen voor veiligheid.

Maatregelen per deelgebied

Het projectgebied loopt tussen de rotonde Oudendijk in Uden en de rotonde Hapseweg in Haps, met uitzondering van de kom van Sint Hubert. Het project is ingedeeld in drie deelgebieden, aangegeven in rood (1), geel (2) en blauw (3a en b) op de bovenstaande kaart. Per deelgebied is een set van maatregelen vastgesteld.

Welke maatregelen dat zijn kunt u vinden via de volgende links:

Uitvoeringsfasering

Het streven is zo spoedig mogelijk te starten met het groot onderhoud. De realisatie van deelgebied 1 vraagt om een lange voorbereidingstijd doordat een bestemmingsplan moet worden aangepast en gronden moeten worden verworven. Deelgebieden 2 en 3 kunnen eerder in uitvoering komen omdat de maatregelen eenvoudiger zijn en minder proceduretijd vergen. Dit leidt tot de volgende globale planning:

  Deelgebied Procedures Grond-
verwerving
Contract-
voorbereiding
Uitvoering
Fase 1  2, 3a en 3b  2022    2022  2023
Fase 2   1  2022  2023 - 2024   2024  2025 - 2026

Wat kunt de komende periode verwachten?

In april hebben wij twee klankbordgroepen georganiseerd die het einde van de planstudiefase markeerden. De verslagen van deze bijeenkomsten zijn te vinden op deze website bij documenten. Na de zomer zal het ingenieursbureau aan de slag gaan met het uitwerken van de plannen. Dit betekent dat zij alle benodigde onderzoeken gaan doen, het ruimtelijke procedure voor deelgebied 1 in gang zullen zetten en het ontwerp verder detailleren. Tijdens deze fase zullen we de klankbordgroepen blijven betrekken en u blijven informeren via de nieuwsbrieven.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over project N264 Odiliapeel-Haps dan kunt u contact opnemen met M. (Maartje) van Moll.
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken meld u dan aan voor de nieuwsbrief. U kunt ook de laatst verzonden nieuwsbrieven teruglezen in ons nieuwsbrieven archief

Contact

N264 Odiliapeel - Haps

M. (Maartje) van Moll
Omgevingsmanager N264 Odiliapeel - Haps

Zie ook