Smart mobility, stil asfalt en fijnstof


Naast concrete maatregelen aan de infrastructuur, heeft de provincie extra ambities op het vlak van geluidhinder, smart mobility en fijnstof. Zo worden delen van de N264 voorzien van stil asfalt om geluidhinder te verminderen.

Daarnaast wil de provincie smart mobility inzetten om het verkeer slim te sturen en door te laten stromen. Door vrachtwagens en hulpdiensten bijvoorbeeld te laten communiceren met slimme verkeerslichten, kan de verkeersveiligheid sterk verbeterd worden.

Hoewel er wettelijk gezien geen noodzaak is om maatregelen te nemen tegen fijnstof, kijkt de provincie bij grote projecten altijd naar extra kansen om de leefbaarheid te verbeteren. Met een aanbestedingsstrategie daagt de provincie de markt uit om slimme oplossingen te bedenken om bijvoorbeeld overlast van fijnstof te verminderen.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.