Deze video gaat over Nieuwe busremise Breda

Waarom wil de provincie een nieuwe remise bouwen?

Die nieuwe plek biedt een aantal voordelen. De huidige busremise ligt aan de Slingerweg. Vanuit daar rijden de bussen door het gewone verkeer naar het centraal station. De nieuwe remise ligt straks aan een snelle busbaan (HOV-baan) naar het station. Dat is beter voor de verkeersveiligheid en levert tijdwinst op omdat de verbinding sneller en betrouwbaarder is. De bespaarde uren kunnen weer gebruikt worden om mensen te vervoeren. Daarnaast is een belangrijke ambitie van de provincie het verduurzamen van het ov-materieel (zero-emissie). Die schone, elektrische bussen moeten opgeladen worden en daar is meer ruimte voor nodig. De overgang naar zero-emissie vervoer vraagt ook om een remise op één plek.

Waar komt de nieuwe plek voor de bussen?

De nieuwe remise ligt tussen de Druivenstraat en Oosterhoutse busbaan in Breda (zie kaartje). Op deze plek komt een gebouw bedoeld voor wasstraat, onderhoud van bussen, kantoor en kantine voor chauffeurs. Dat gebouw neemt een kleine 10% in van de ruimte van het terrein van in totaal 4 hectare. De rest van het terrein is bedoeld voor het stallen van de bussen, gewoon in de open lucht. De ambitie is om op termijn ca. 180 elektrische bussen in Breda en omgeving te kunnen inzetten en dus in de remise te kunnen stallen. Voor de ligging van de huidige remise aan de Slingerweg én de nieuwe locatie aan de Duivenstraat, zie ook:

Hoe nu verder?

De provincie werkt momenteel samen met een ingenieursbureau en aannemer het plan uit. Zo is recent het ‘voorlopig ontwerp’ opgeleverd. Op basis daarvan worden nu details uitgewerkt en bijvoorbeeld de aanvraag van vergunningen voorbereid. Zo vinden diverse onderzoeken plaats, zoals naar flora en fauna en de waterhuishouding. Ook worden er concrete afspraken gemaakt over de stroomaansluiting voor het opladen van de elektrische bussen. Als alles volgens planning verloopt start de bouw begin 2023, zodat de remise eind 2024 gereed is om volledig over te gaan van de Slingerweg naar de nieuwe locatie. Zie ook:

Hierop kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.

Welke rol spelen de toekomstige vervoerders?

De provincie is initiatiefnemer van de nieuwe remise en koopt nu dit strategisch gelegen stuk grond. Het openbaar vervoer werkt met concessies: Brabant telt drie concessies, waaronder West-Brabant. De provincie schrijft die uit en vervoerders kunnen op de concessies intekenen. In West-Brabant rijden op dit moment ruim 170 bussen van Arriva. De vervoerders die het ov de komende concessies in West-Brabant verzorgen, kunnen straks als huurder gebruikmaken van de nieuwe remise.

Zie ook