De huidige, aan Arriva verleende, concessie West-Brabant is in december 2014 gestart. Deze concessie zou op 8 juli 2023 eindigen, maar is vanwege de coronapandemie met 2 jaar verlengd. De opvolgende concessie start op 6 juli 2025. De gunning van deze concessie was op 12 december 2023. Na het aflopen van de bezwaartermijn van 6 weken wordt meer informatie over het aanbod in de nieuwe concessie bekend.

Doelen van de aanbesteding

In december 2018 heeft de provincie in samenspraak met reizigers en deskundigen de visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’ opgesteld. We willen toe naar de slimste en duurzaamste mobiliteitssysteem van Europa, waarin de reiziger centraal staat, met een passend aanbod voor alle reizigers. Zo houden we Brabant bereikbaar, zorgen we voor een sterke economie en kunnen mensen blijven meedoen aan de samenleving.

Als nadere uitwerking van de visie heeft de provincie samen met de Regio West-Brabant, gemeenten in West-Brabant en het Reizigersoverleg Brabant (ROB) het uitgangspuntendocument ‘Een vervolgstap in de transitie naar gedeelde mobiliteit in West-Brabant’ opgesteld.

De nieuwe concessie brengt deze transitie dichterbij en verbetert:

  • De toekomstvaste basis voor het systeem van gedeelde mobiliteit
  • Het drempelloos reizen
  • De leefbaarheid en duurzaamheid in het concessiegebied West-Brabant
  • De wendbaarheid van de concessie(houder)

Procedure en planning aanbesteding West-Brabant

Contact

Aanbesteding OV-concessie West-Brabant 2025-2035

Zie ook