• Deelstructuurvisie LPM en AFC:

    Deel C is het onderdeel van de Interimstructuurvisie (2008) dat vanaf 1 januari 2011 van kracht blijft. Het is de onderbouwing voor locatiekeuze, nut en noodzaak van de ontwikkelingen zoals Logistiek Park Moerdijk (LPM) en Agro & Food Cluster West-Brabant(AFCWB). De tekst van deel C is als zelfstandig document te downloaden.

  • Deelstructuurvisie De Ruit:

    In 2015 heeft het provinciebestuur de keuze gemaakt om de Ruit niet aan te leggen. De nieuwe weg tussen Son en Breugel en Aarle-Rixtel langs het Wilhelminakanaal komt er dus niet. De opdracht om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van Zuid-Nederland te verbeteren, ligt wel nog steeds op tafel.

  • Deelstructuurvisie Grenscorridor N69:

    Door de forse verkeerstoename in de afgelopen decennia is de N69 overbelast geraakt met als gevolg meer sluipverkeer in woon- en buitengebieden. De provincie en haar partners maken van de mogelijkheid gebruik om tegelijk met de aanleg van een nieuwe weg ook de ruimtelijke kwaliteit van het landschap te versterken. Lees meer over grenscorridor N69.