Innovatief programma

In 2016 werd het innovatieve mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL opgericht om de bereikbaarheid in Brabant en Limburg te verbeteren. Onder het motto: “Smart mobility waar het kan, infrastructuur verbeteren waar het moet” is een aanpak samengesteld die varieert van het ontwikkelen van slimme oplossingen tot het verbreden van snelwegen en het verbeteren van vervoersknooppunten. Meer dan 200 partners werken binnen het programma samen, waaronder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Limburg, diverse gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen. Bekijk ook de programmaraad.

8 infrastructurele opgaven

Het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL omvat 8 samenhangende infrastructurele opgaven in Noord-Brabant en Limburg. Deze liggen op de corridor Breda-Venlo (A58, A2, A67), de A2 Weert-Eindhoven, de N279 Veghel-Asten en het gebied Zuidoost-Brabant.

Smart Mobility

SmartwayZ.NL realiseert het mobiliteitssysteem van de toekomst. Daarin staan de reizigers en vervoerders centraal. De oplossingen die worden ontwikkeld maken het systeem slimmer, flexibeler, duurzamer en veiliger. En dan ook nog eens betaalbaar. Innovatieve bedrijven en overheden worden met diverse projecten gefaciliteerd. Van slimme logistiek, nieuwe mobiliteitsdiensten en campagnes voor gedragsverandering tot het gebruik van data.

Samen kom je verder dan alleen. En daarom bundelen de overheden in Zuid-Nederland hun krachten op gebied van smart mobility. Met volop ruimte voor maatwerk per regio.

Reizigerspanel

SmartwayZ.NL heeft een reizigerspanel. Deelnemers ontvangen ongeveer eens per maand een vragenlijst, met vragen over reisgedrag, vervoersmiddelen, ergernissen onderweg en welke oplossingen helpen om slimmer te reizen. Soms worden panelleden uitgenodigd om iets nieuws te proberen: zoals een deelscooter of een elektrische auto. Wilt u hieraan deelnemen? Meld u dan aan via de aanmeldpagina.

Lees meer op SmartwayZ.NL.