Deze video gaat over Brabantse manier van samenwerken

De provincie werkt samen met andere overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen en organisaties om de ruimtelijke ontwikkeling in Brabant vorm te geven. De Omgevingsvisie en Omgevingsagenda stellen de einddoelen, de vorm geven we er samen aan.
Samen met onze partners werken we in 2023 aan één ruimtelijk voorstel voor Brabant. Daarin verbinden we de opgaven vanuit het Rijk op het gebied van de woningvraag, klimaatverandering en duurzame energie met onze eigen Brabantse opgaven en ambities.

Ruimtelijk voorstel

Het ruimtelijk voorstel is een integraal aanbod dat laat zien hoe we als Brabant de opgaven van het Rijk verbinden aan onze Brabantse ambities, wat daarin mogelijk en haalbaar is en welke keuzes daarvoor gemaakt moeten worden. Daarin komen 3 ontwikkelperspectieven bij elkaar:

  1. Landelijk gebied, met daarbij het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG) en NOVEX de Peel
  2. Verstedelijking
  3. Klimaat en energie

De ontwikkeling van het integraal ruimtelijk voorstel pakken we samen op, waarbij de provincie de rol van regisseur heeft. De provincie nodigt partners uit om mee te denken en belangen, kansen en kaders in samenhang te zien, zodat er samen goede afwegingen kunnen worden gemaakt. Samen gaan we stap voor stap Brabant toekomstbestendiger en krachtiger maken.