Globaal tijdschema onder voorbehoud

Gemeente Roosendaal 
Inwonertal Ca 77.000 inwoners 
Profielschetsvergadering 22 januari 2024
Plaatsing in Staatscourant 24 januari 2024
Sluiting sollicitatietermijn 14 februari 2024
Aantal sollicitanten   11 
Inlichtingen opvragen Februari 2024
Ontvangst sollicitanten door CdK Februari/maart 2024
Selectie vertrouwenscommissie Medio april 2024
Werkzaamheden vertrouwenscommissie April/mei 2024
Besloten raadsvergadering Eind april/begin mei 2024
Werkzaamheden BZK Mei/juni 2024
Benoeming per Juni 2024
Installatie en beëdiging Juni 2024
Ambtswoning beschikbaar Nee

Sollicitatiebrieven moeten worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente (digitale) (pas)foto bij de brief voegen. Op de envelop moeten de woorden “Kabinet” en ”Vertrouwelijk” worden gemeld. Sollicitaties moeten worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant (postbus 90151, 5200 MC  's-Hertogenbosch).

 

Contact

Burgemeestersvacature Roosendaal

Zie ook