De commissaris is de voorzitter van het provinciale parlement, Provinciale Staten en het dagelijks bestuur van de provincie, Gedeputeerde Staten. Zij tekent samen met de provinciesecretaris alle officiële besluiten van de provincie. Zij bezoekt regelmatig de gemeenten om op de hoogte te blijven van wat er in de provincie gebeurt.

De commissaris heeft ook taken die zij namens de regering uitvoert. Zo heeft zij een belangrijke rol bij burgemeestersbenoemingen, zij ontvangt sollicitanten en informeert de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad over de ontvangen sollicitaties. De gemeenteraad doet dan een voordracht voor benoeming. De commissaris van de Koning kan daarnaast bij een ramp of crisis van grotere omvang aanwijzingen geven over de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook ziet zij toe op de samenwerking tussen overheidsorganisaties in Brabant.

Verder is de commissaris vooral ambassadeur van de provincie. Zij vertegenwoordigt de provincie bij officiële gelegenheden en behartigt de belangen van de provincie, onder andere in Den Haag en Brussel.

Meer weten over de functie? Lees het jaarverslag 2023 van de commissaris van de Koning.

Zie ook

 • Naam
  C. (Cheyenne) van Veen
  Functie
  Secretaresse commissaris van de Koning
  cvveen@brabant.nl
  Telefoon
  073 - 681 21 50