Samenvatting

De Wet open overheid (Woo) geldt sinds 1 mei 2022. Volgens de Woo geeft de overheid openheid en inzicht aan inwoners over haar werkwijze. De Woo regelt dat de provincie Noord-Brabant steeds méér publieke informatie openbaar maakt. 

Veel informatie kunt u al raadplegen. In dit overzicht vindt u een selectie van de informatie die de provincie nu al publiceert. 

Vindt u niet wat u zoekt? Dan kunt u een informatieverzoek indienen. 

Formulier

Verschil Woo-verzoek en informatieverzoek

Wat is het verschil tussen een ‘gewoon’ informatieverzoek en een Woo-verzoek? Het verschil zit hem in het doel van deze verzoeken. 

Informatieverzoek 

Bij een informatieverzoek is het doel: opvragen van informatie voor eigen gebruik. Bijvoorbeeld feitelijke informatie. Het opvragen van documenten of gegevens die u nodig heeft voor een bezwaar of een klacht. 

Heeft u een informatieverzoek? Neem dan contact met ons op.  

Woo-verzoek 

Bij een Woo-verzoek is het doel dat u bepaalde informatie van ons wilt ontvangen. Het gaat om: 

 • Informatie die de provincie nog niet eerder openbaar heeft gemaakt.;
 • Documenten over een publieke taak van de provincie. Dat is een onderwerp waarvoor de provincie verantwoordelijk is.
 • Documenten en gegevens die de provincie in bezit heeft.

Op uw Woo-verzoek volgt een officieel besluit van de provincie. Wordt uw Woo-verzoek toegewezen? Dan wordt de informatie die wij aan u verstrekken, openbaar gemaakt. Dat betekent dat iedereen die informatie ook kan lezen.

De voorwaarden om informatie op te vragen zijn:

 • De informatie is aanwezig bij de provincie (en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of gemeente).
 • De provincie maakt geen stukken openbaar:
  • die over de veiligheid van het land gaan
  • waardoor de koning en regering in gevaar komen
  • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
  • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)

Ook kan de provincie om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • de bescherming van het natuurgebied waarover de informatie gaat

De provincie kan kosten rekenen voor het verstrekken van informatie. Hoeveel u moet betalen hangt af van hoe u de informatie wilt ontvangen. U hoort vooraf wat de kosten voor u zijn.

Wij sturen u een bericht binnen 4 weken nadat we uw aanvraag hebben ontvangen. Deze periode mogen wij 1 keer verlengen met 2 weken. 

Hoe dien ik een Woo-verzoek in?

Geef in uw aanvraag zo duidelijk mogelijk aan waarover u informatie wilt hebben. Ook vragen we u uw (e-mail)adres en telefoonnummer op te geven, zodat we de informatie naar u toe kunnen sturen en we u vragen kunnen stellen als dat nodig is. U kunt dit indienen via het e-formulier.

Hoe snel krijg ik de informatie?

U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging. In de regel krijgt u de informatie zo snel mogelijk. In ieder geval ontvangt u binnen 4 weken onze reactie op uw verzoek. Binnen deze termijn kunnen we beslissen om de termijn te verlengen met nogmaals 2 weken. Hiervan krijgt u altijd bericht.

Moet ik aangeven waarom ik informatie vraag?

Nee, u hoeft niet aan te geven waarom u de informatie wilt hebben. De medewerker die uw verzoek behandelt, heeft misschien wel aanvullende informatie nodig. In dat geval neemt de medewerker contact met u op. Het is daarom handig als u uw telefoonnummer en e-mail doorgeeft.

Wat voor informatie kan ik opvragen?

U kunt informatie opvragen die gaat over een publieke taak van de provincie. Bijvoorbeeld: een besluit, beleidsplan of beleidsregel. Het kan gaan om bijvoorbeeld schriftelijke documenten. Maar ook om films, geluidsopnames, foto's of informatie uit digitale bestanden.  

Krijg ik alle stukken die ik vraag?

Hebben wij de informatie? Dan krijgt u in principe de stukken waar u om vraagt. Dat heet ‘openbaar maken van informatie’.  Wel kunnen we besluiten om bepaalde informatie niet openbaar te maken. Die informatie krijgt u dan ook niet. Daar is altijd een goede reden voor. Zo kan het gaan om privacygevoelige informatie, zoals persoonsnamen. Als dit het geval is, dan hoort u dit van ons. We publiceren elk Woo-verzoek op onze website. Als er een derde betrokkene is, maken we het verzoek ook bekend aan deze persoon of organisatie.

Zijn er kosten aan verbonden?

Nee, er zitten voor u geen kosten aan het indienen van een Wob-verzoek.

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing over uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Is het belangrijk dat u snel antwoord krijgt? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank.

Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van de provincie over uw bezwaar? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

26-01-2024