Stel uw vraag via woo@brabant.nl onder vermelding van het nummer en de omschrijving.

Overzicht openbare informatie

De provincie werkt volgens de Wet open overheid (Woo). Dat betekent dat veel informatie openbaar en beschikbaar is. Soms is het niet nodig om een Woo-verzoek in te dienen. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over documenten die al zijn gepubliceerd. Raadpleeg hiervoor het overzicht van openbare informatie.

Overzicht afgeronde WOO-verzoeken

Nummer Omschrijving WOO-aanvraag Datum afgehandeld 
C2309164
Sabic
16 december 2023 doorgezonden naar OMWB
C2325506
Amercentrale
16 december 2023 doorgezonden naar OMWB
C2320221
Bedrijfsaankopen MGA1 regeling
12 december 2023
C2323921
Windpark Midgraaf  
9 december 2023
C2318354
Diverse ondernemingen
7 december 2023
C2323784
WNB vergunningen
6 december 2023
C2319141
Bedrijventerrein en weg Hulten 
5 december 2023
C2322932 
Datalekken
17 november 2023
C2322276
Voorkeursrecht Uden-Zuid
17 november 2023
C2323726
Huisvuil St.Michielsgestel
2 november 2023 doorgezonden naar gemeente
C2322302
Voorkeursrecht gemeente Altena
19 oktober 2023
C2320895 Gegevens verkeer GOL
12 september 2023
C2320713 Handhavingskwestie Someren                            
Overgedragen aan ODZOB
C2320304 Geluidsoverlast randweg Noord Uden
29 augustus 2023
C2320090
Stikstof en project haven Antwerpen
24 augustus 2023
C2319737
Informatie wolfwerende maatregelen  en dierhouders
16 augustus 2023
C2319619 
Openbaar verkeer op pad in Oeffelt                               
16 augustus 2023
C2319600
Overeenkomsten met ondernemingen
Afgehandeld buiten Woo
C2318896
Woo 21 juli 2023
C2318896
Tankvaart dampvrij
10 juli 2023
C2317801
NBw vergunningen
3 juli 2023 overgedragen aan ODBN
C2317746
NBw vergunningen
4 juli 2023 overgedragen aan ODBN
C2317747
NBw handhaving
4 juli 2023 overgedragen aan ODBN
C2317799
NBw handhaving
4 juli 2023 overgedragen aan ODBN
C2316445
Woningbouw Vught
5 juli 2023
C2317080
Windenergie Karolinapolder
30 juni 2023
C2317549
Wolven 26 juni 2023
C2316489
Tankvaart dampvrij (varend ontgassen binnenvaart tankers) 12 juni 2023
C2314622 
Opschorten NB-vergunningen 8 juni 2023
C2313205
Stikstofvergunningen en natuurdoelanalyses 8 juni 2023
C2312901
Vergunningenstop 8 juni 2023
C2317079
Basisschool Land van Cuijk (Beers/Vianen) 7 juni 2023 
C2315477
Ondernemerspark St. Anthonis 7 juni 2023
C2315332
Basisschool Land van Cuijk (Beers/Vianen) 2 juni 2023
C2312949
BrabantStad
C2312553
Natuurdoelanalyses 9 mei 2023
C2313633
Bestemming gebied de Fuijk, Gemert-Bakel 2 mei 2023
C2314608
NB-vergunningen distributiecentra, overgedragen aan ODBN 25 april 2023 
C2315002
Bodemonderzoeken Drimmelen 20 april 2023
C2311025
Natuurdoelanalyses 18 april 2023
C2313678
Geluidsoverlast in Gemert-Bakel 11 april 2023
C2312495
Aanpak vakantieparken 29 maart 2023
C2312460
Gebruik vangkooien 29 maart 2023
C2313167
Efteling, overgedragen aan OMWB 28 maart 2023
C2313274
Stikstofberekeningen en ‘fun’ helikoptervluchten overgedragen aan OMWB
30 maart 2023
C2312150
Omgevingsvergunning Wouwse Plantage, overgedragen aan OMWB en gemeente 
28 februari 2023
C2311838
Programma Aanpak Stikstof en PAS melders, afgehandeld door RVO
 
C2311030  TUG Prinsenbeek, helikoptervluchten, overgedragen aan OMWB
9 februari 2023
C2310659
Windpark A16
 
C2310272
Verkeersintensiteit N279
 
C2309946
Grondwaterberegening
 
C2309462
Contracten onderaannemers GO
 
C2309154
Correspondentie met gemeente Heusden GO
 
C2309152
GOL  
C2307783
Aankoop boerderij Drunen
 
C2307743

Gebiedsgerichte aanpak Brabants Natuurnetwerk

 
C2307405
Verstedelijking Kloosterveld Sterksel
 
C2298655
Subsidies aan ondernemingen
 
C2307132
Woningbouw Fortduinen Cromvoirt
 
C2307017
Bouw school in Eindhoven
 
C2306918
Plan MER N69
 
C2301579
Champellet subsidies POP3
 
C2306468
Stiltegebied Chaamse bossen
 
C2306382
Interbestuurlijk toezicht en huisvesting statushouders  
C2306210
PAS over kazerne en onderneming
 
C2305398  
Verkeerscijfers wegen Oostelijke Langstraat  
C2306210
NB vergunningen kazerne en bedrijf
 
C2303068
Oostelijke Landweg ’s-Hertogenbosch
 
C2301579
Eindrapport POP3 project
 
C2306918
Plan MER N69
 
C2298655
Subsidies aan ondernemingen
 
C2304751

Schade door wolven veroorzaakt

 
C2298827
Informatie over bedrijven
 
C2299004
Informatie over de GOL
 
C2299130
GOL en stikstof
 
C2299755
Overzicht woningbouwplannen
 
C2300319
Ontwerpbeschikking Oostelijke Langstraat
 
C2298552
Vergisting dierlijke meststoffen
 
C2298267
Vuurwerkevenementen
 
C2301067
Locatie in Rijsbergen
 
C2300864
Aanbestedingen GOL
 
C2302154
Snelfietsroute ’s-Hertogenbosch-Waalwijk
 
C2302600
Subsidieregeling milieu en waterplan
 
C2302688
Wegenlegger Haaren
 
C2303524
Overleg met de gemeente Gemert-Bakel
 
C2303908
Ontwikkeling Bravis/Bulkenaar Roosendaal
 
C2301244
Bestemmingsplan Ertveld ’s-Hertogenbosch           
C2301067
Bestemming perceel in Rijsbergen  
 
C2300864
Aanbesteding werkzaamheden GOL
 
C2302688
Wegenlegger voormalige gemeente Haaren
 
C2303524 Verslag van een gesprek met de gemeente Gemert-Bakel
 
C2303908 Ruimtelijke ontwikkeling Bravis/Bulkenaar in Roosendaal
 
C2298872
Contacten met gesubsidieerde organisaties
 
C2299755
Woningbouwlocaties  
C2299136
Natuurcompensatie
 
C2298552
Vergisting dierlijke meststoffen  
C2301597
Agrarische onderneming in Uden
 
C2299543
Motorrijtuigenbelasting
 
C2298704
Bestemmingsplan in Made
 
C2298174  Invoering van de WOO
 
C2299567
Subsidie uit het POP3- programma
 
C2299044 Perceel in Vlijmen  
C2298827 Relaties van de provincie met ondernemingen
 
C2299428
Intrekken emissierechten in Gennep  
C2297893
Stadsbos 013 Tilburg  
C2295499
Vraag over kernenergie en kleine kernreactoren (ook wel mini-kernreactoren of small modular reactors (SMR)  
C2294854
Lening aan een recreatieonderneming
 
     
     
     

Contact

Afgeronde Woo-verzoeken