Samenvatting

Projecten voor grondverwerving, functiewijziging en inrichting van het Natuurnetwerk Noord-Brabant (niet zijnde EVZ) komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Een combinatie van verwervingsactiviteiten is ook subsidiabel.

Formulier

Organisaties en particulieren kunnen voor projecten die zorgen voor de realisatie van nieuwe natuur (niet zijnde EVZ) in Noord-Brabant een subsidie ontvangen.

De voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §1 (Verwerving, functiewijziging en inrichting NNB, zijnde EVZ) van de Subsidieregeling realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing. 

Heeft u een idee voor een initiatief en/of wilt u een subsidie aanvragen neem dan contact op met de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant. Zij geven adviezen over de opzet van kansrijke projecten en ondersteunen bij het opstellen van subsidieaanvragen. 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF, maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. 

U kunt een aanvraag indienen van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget verschilt per type project. Raadpleeg hiervoor artikel 1.16 van de Subsidieregeling realisering natuurnetwerk Noord-Brabant.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

01-01-2022

31-12-2026

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

12-12-2023