Samenvatting

Projecten gericht op het voorbereiden, opstellen of indienen van een projectvoorstel voor een Europese subsidieaanvraag komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Omschrijving

Organisaties en particulieren kunnen voor projecten die zorgen voor het voorbereiden, opstellen of indienen van een Europese subsidieaanvraag, een subsidie ontvangen.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • Het projectvoorstel is gericht op een aanvraag voor een van de volgende Europese subsidieprogramma’s:

a. Europese Territoriale Samenwerking A (Interreg A);

b. Europese Territoriale Samenwerking North West Europe (Interreg NWE);

c. Europese Territoriale Samenwerking North Sea Region (Interreg NSR);

d. Europese Territoriale Samenwerking Europe (Interreg Europe);

e. de Financial Instrument for the Environment and Climate Action (LIFEverordening 2014-2020);

f. het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020.

  • Het Europese projectvoorstel moet bijdragen aan de realisatie van NNB, nieuwe natuur in de provincie Noord-Brabant of moet bijdragen aan waterdoelen binnen het NNB zoals opgenomen in het Provinciaal Milieu- en Waterplan Noord-Brabant 2016-2021

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in ยง4 (Europese subsidieaanvraag) van de Subsidieregeling realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Contact

Heeft u een idee voor een initiatief en/of wilt u een subsidie aanvragen neem dan contact op met de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant. Zij geven adviezen over de opzet van kansrijke projecten en ondersteunen bij het opstellen van subsidieaanvragen. 

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF, maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2026 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode bedraagt €200.000.

Startdatum

02-01-2020

Einddatum

31-12-2026

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

11-12-2020