Samenvatting

De subsidieregeling Levendig Brabant (onderdeel Stimulans voor Bewegen) is er voor initiatieven die stimuleren dat meer Brabanders voldoen aan de beweegnorm. Juist ook degenen die er nu nog niet aan voldoen. 

 

Formulier

Met Stimulans voor Bewegen staan initiatieven die stimuleren dat meer Brabanders voldoen aan de beweegnorm centraal. Juist ook degenen die er nu nog niet aan voldoen. Meer bewegen zorgt namelijk ook voor sociale ontmoetingen. Het draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen en aan de zelfredzaamheid van ouderen. Meer bewegen verlaagt ook het ziekteverzuim onder werknemers én verhoogt hun werktevredenheid en productiviteit. De wens om meer Brabanders te laten voldoen aan de beweegnorm sluit aan bij het provinciaal Beleidskader Gezondheid dat gericht is op het bereiken van drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030.

 

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant en is erop gericht activiteiten uit te voeren die ten doel hebben dat meer inwoners van Brabant voldoen aan de beweegnorm;
  • het project betreft een voor de aanvrager nieuwe activiteit, in ieder geval blijkend uit een omschrijving van de huidige activiteiten van de aanvrager en een toelichting waaruit blijkt dat het om een nieuwe activiteit gaat;
  • de aanvrager toont aan dat minimaal twee partijen een bijdrage leveren aan de kosten van het project.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in § 2.6 van de Subsidieregeling Levendig Brabant  Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Stimulans voor bewegen vormt samen met de Pilots Levendig Brabant de regeling ‘Levendig Brabant’. Meer informatie vindt u op www.brabant.nl/levendig. Voor vragen omtrent de aanvraag van de subsidie kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

U kunt een aanvraag indienen van 10 mei 2023 tot en met 19 juli 2023 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 350.000

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50 % van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000 per project.

10-05-2023

19-07-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

18-09-2023