Samenvatting

Projecten die het ontwikkelen van talenten in de professionele kunsten stimuleren, komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Samenwerkingsverbanden van rechtspersonen (eventueel aangevuld met particulieren) kunnen voor projecten die zorgen voor de ontwikkeling van talenten, een subsidie ontvangen. Het ontwikkelen van het talent heeft betrekking op het gebied van beeldende kunst, design, muziek, audiovisuele kunst en film, theater, dans, circus of letteren.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project draagt bij aan het Brabantse cultuursysteem;
  • het project is gericht op het opstellen en uitvoeren van een talentontwikkelprogramma welke uiterlijk op 31 december 2024 kan worden afgerond;
  • de aanvragers en de deelnemers van het samenwerkingsverband (dat uit ten minste vier rechtspersonen bestaat) zijn bereid deel te nemen aan door de provincie georganiseerde activiteiten in het kader van deTalenthub Brabant.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §9 (Talenthub Brabant) van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant. 

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

U kunt een aanvraag indienen van 20 oktober 2022 tot en met 19 april 2024 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is voor de verschillende onderdelen:

• Beeldende kunst: € 460.000

• Design: € 230.000

• Muziek: € 517.500

• Audiovisuele kunst en film: € 414.000

• Theater, dans en circus: € 517.500

• Letteren: € 184.000 

20-10-2022

19-04-2024

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

23-04-2024