Samenvatting

Activiteiten uitgevoerd door het Deltaprogramma Maas, die gericht zijn op de administratieve ondersteuning en procesbegeleiding en waarvan de effecten ten goede komen aan beleidsontwikkeling en het mogelijk maken van projecten gericht op waterstandsdaling in de Maas met meerwaarde voor de omgeving, komen in aanmerking voor een bijdrage van de provincie.

Formulier

Omschrijving

Waterschap Aa en Maas kan een bijdrage ontvangen voor activiteiten gericht op administratieve ondersteuning en procesmatige begeleiding van het DP Maas.

Voorwaarden

 

Enkele belangrijke voorwaarden voor bijdrageverlening zijn:

a. activiteiten zijn gericht op administratieve ondersteuning en procesmatige begeleiding van het DP Maas;

b. de effecten komen ten goede aan beleidsontwikkeling en het mogelijk maken van projecten gericht op waterstandsdaling in de Maas met meerwaarde voor de omgeving.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in ยง5 van de Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas. Naast de regels van de Bijdrageregeling zijn ook de regels van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant van toepassing.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 10 juni 2021 tot en met 1 december 2029.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 110.000 per jaar

Totaal bedrag over 9 jaar: € 990.000

 

Startdatum

01-06-2021

Einddatum

01-12-2029

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

02-09-2021