Samenvatting

Een begrotingssubsidie wordt op basis van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant verleend. Er zijn twee vormen van begrotingssubsidies.

  • Een begrotingssubsidie in de vorm van een exploitatiesubsidie. Dit is een periodieke subsidie.
  • Een begrotingssubsidie in de vorm van een projectsubsidie. Dit is een eenmalige subsidie.

De subsidie kan een geldbedrag zijn, maar ook een geldlening of een garantstelling. 

Formulier

Omschrijving

Een begrotingssubsidie wordt niet op basis van een subsidieregeling, maar op basis van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant verleend. Alleen rechtspersonen kunnen een begrotingssubsidie aanvragen. Een aanvraag voor een begrotingssubsidie betreft een periodieke (exploitatiesubsidie) of een eenmalige (projectsubsidie) aanspraak op financiële middelen. De subsidieontvanger en het bedrag worden vermeld in de begroting. Hierdoor is publieke controle mogelijk.

Voorwaarden

De voorwaarden voor subsidieverlening kunt u vinden in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies, bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 8282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen of via subsidie@brabant.nl

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

Informatie over eHerkenning.

Informatie over DigiD.

E-formulier uitprinten en opsturen

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning of DigiD, dan biedt het e-formulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

 

Wet- en regelgeving

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

Bijgewerkt

10-07-2018