Samenvatting

Een begrotingssubsidie wordt op basis van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant verleend. Er zijn twee vormen van begrotingssubsidies.

  • Een begrotingssubsidie in de vorm van een exploitatiesubsidie. Dit is een periodieke subsidie.
  • Een begrotingssubsidie in de vorm van een projectsubsidie. Dit is een eenmalige subsidie.

De subsidie kan een geldbedrag zijn, maar ook een geldlening of een garantstelling. 

Formulier

Een begrotingssubsidie wordt niet op basis van een subsidieregeling, maar op basis van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant verleend. Alleen rechtspersonen kunnen een begrotingssubsidie aanvragen. Een aanvraag voor een begrotingssubsidie betreft een periodieke (exploitatiesubsidie) of een eenmalige (projectsubsidie) aanspraak op financiële middelen. De subsidieontvanger en het bedrag worden vermeld in de begroting. Hierdoor is publieke controle mogelijk.

De voorwaarden voor subsidieverlening kunt u vinden in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies, bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 8282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen of via subsidie@brabant.nl

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

16-04-2024