De regeling biedt hulp aan projecten die gericht zijn op boscompensatie, in de vorm van het aanplanten van nieuw, hoogwaardig natuurbos. Of in de inrichting van natuurbos in combinatie met functiewijziging. Bijvoorbeeld door het planten van nieuw bos op agrarische grond.

Aan de slag

De subsidieregeling spreekt een brede doelgroep aan: zoals particulieren, terreinbeheerders, agrariërs en gemeenten. De overschrijving van de subsidieregeling laat zien dat deze partijen graag aan de slag gaan met het aanplanten van nieuw natuurbos. En dat is hard nodig! Er is grote bos- en boomsterfte, een achterliggende biodiversiteit en we hebben te maken met klimaatverandering.

Voordelen bosaanleg

Het aanleggen van nieuw bos heeft veel voordelen:

  • Bomen leggen CO2 vast. Door het aanleggen van nieuw bos kun je je eigen uitstoot compenseren en het draagt bij aan het vertragen van de opwarming van de aarde.
  • Bos houdt water vast en dempt een grote hoeveelheid water dat in een relatief korte tijd moet worden afgevoerd (piekafvoer).
  • Ook het gezonder maken van bestaand bos heeft voordelen. Gezonde bossen en bomen in het landschap verhogen de biodiversiteit.
  • Bossen zijn goed voor onze gezondheid en welzijn; bomen werken verkoelend en verbeteren de luchtkwaliteit.
  • Met bosaanleg creëer je nieuw bos wat eeuwenlang kan blijven bestaan, de mogelijkheid tot meer recreatie en verfraaiing van het landschap.

Regeling en voortgang

Op dit moment kijkt de provincie naar de aanvragen en wie recht heeft op de subsidie. En er wordt gekeken naar de verzoeken waar nieuw bos moet komen. De volgende openstelling van de subsidieregeling start zomer 2024.

Contact

Heeft u vragen over deze regeling? Bel met 073 - 681 28 12 of neemt contact op via ons contactformulier.

Contact Brabantse bomen

Brabant investeert € 9,68 miljoen in Natuur - Boscompensatie buiten Natuurnetwerk Brabant