Brabantse Bossenstrategie: 50 tot 65 miljoen bomen

De provincie Noord- Brabant heeft in 2020 de Brabantse Bossenstrategie vastgesteld. Hierin spreekt de provincie 2 ambities uit:

  1. De ontwikkeling van 13.000 ha nieuw bos vóór 2030. Dit komt neer op 50 tot 65 miljoen bomen en een oppervlakte ter grootte van de gemeente Breda. Een groot deel van het nieuwe bos (circa 8.000 ha) wordt gerealiseerd binnen het Natuurnetwerk Brabant. De overige 5.000 hectare wordt daarbuiten aangelegd.
  2. Het klimaatbestendig maken van 60.000 hectare bestaand bos voor 2050. Dat is een enorme opgave en daarom is deze ambitie opgeknipt in delen. In 2030 is 20.000 ha, in 2040 is 40.000 hectare en in 2050 is 60.000 hectare bos gerevitaliseerd.

In 2022 is het actieplan Brabantse bomen vastgesteld. Hierin is een uitwerking gegeven aan de Brabantse bossenstrategie, het bestuursakkoord 'Samen bouwen aan de kwaliteit van Brabant' en het Rijksbesluit van LNV met de gezamenlijke provincies 'Bos van de toekomst'

Waar komt al dat bos?

Elke boom telt! Bij u in de tuin, in de straat, in het park, in moestuinen, bedrijventerreinen, noem maar op. Overal zijn kansen voor bos. Met zo’n enorme opgave kijken we ook naar grote ontwikkelkansen, waar we flink wat hectares aan één stuk kunnen aanplanten. Die locaties bepalen we zorgvuldig, in samenwerking met Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en andere partners. 

  • Gerealiseerd
  • Gepland
  • Kansrijke gebieden

Plaatsnamen met bos

Wist je dat het bos een Nederland al veel veranderingen heeft ondergaan? Eeuwen terug was hout het meeste gebruikte bouwproduct. In 1850 bestond nog maar 1% van Nederland uit bos. Nu is dat ruim 10%. Als we willen weten wat van oudsher een bosrijk gebied is, geven plaatsnamen een goede aanduiding. 

Vragen?

Wilt u meer weten of heeft u een specifieke vraag? Dan kunt u mailen naar bomen@brabant.nl.

Contact Brabantse bomen

Over Brabantse bomen

Zie ook