Een fijne en gezonde leefomgeving om in te wonen, werken en leven is belangrijk. Schone lucht is daarvoor een basisvoorwaarde. Daarom heeft de provincie Noord-Brabant 2 roulerende meetstations om de luchtkwaliteit in de provincie te monitoren. De meetstations worden ingezet voor het beantwoorden van vragen en/of zorgen van inwoners en overheden. Ze leveren nauwkeurige en betrouwbare gegevens en kunnen daarmee het gesprek met burgers over de luchtkwaliteit in hun omgeving versterken.

Meer informatie

Luchtkwaliteitsmetingen geven informatie over de gemeten concentratie van stoffen op de betreffende meetlocatie; door langere tijd op één plek te meten, ontstaat er een betrouwbaar resultaat over de luchtkwaliteit.

Contact Brabant Doet Wat

Luchtkwaliteit weten? Dien een meetverzoek in