Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort de luchtkwaliteit met metingen (Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit) en berekeningen. Met de resultaten van de metingen en modelberekeningen maakt het RIVM jaarlijks concentratiekaarten voor Nederland. Via de website luchtmeetnet.nl kunt u de gemeten luchtkwaliteit van circa 75 locaties in Nederland vinden.

Roulerende luchtmeetstations

De provincie wil dat Brabant een fijne, veilige en gezonde provincie is om te wonen en te ondernemen. Schone lucht is daarvoor een basisvoorwaarde. En hoe meer meetstations er zijn, hoe beter de luchtkwaliteit gemeten - en daardoor - berekend kan worden. Het aantal meetlocaties in Nederland is echter beperkt, omdat het opzetten en onderhouden van de stations kostbaar is.
De provincie financiert een aantal meetstations in de woonkernen van Ossendrecht, Moerdijk, Klundert en Zevenbergen om de invloed van industrieterrein Moerdijk en industriegebied Antwerpen op de omgeving te monitoren. Aanvullend hierop investeert de provincie in 2 roulerende meetstations waarvoor burgerinitiatieven en gemeenten een aanvraag kunnen indienen. Deze stations zijn bedoeld om de luchtkwaliteit van een representatief gebied te meten waar nu geen stations staan, en waarover mogelijk vragen en/of zorgen zijn. De komende 5 jaar zullen de 2 meetstations een tour door Brabant maken en tussen de 10 en 20 plaatsen aandoen. De roulerende meetstations blijven tenminste een half jaar op een locatie staan, maar als de resultaten daar aanleiding voor geven, kan dit verlengd worden.

Start in Etten-Leur en ’s-Hertogenbosch

De eerste twee locaties waar de meetstations gaan starten zijn Etten-Leur en ’s-Hertogenbosch. De gemeente Etten-Leur wil dat er metingen plaatsvinden in een gebied waar mogelijk sprake is van een optelsom van stikstofdioxide vanuit verkeer (A58) als van industrie (Vosdonk). In ’s-Hertogenbosch wil inwonerswerkgroep A59-Oost inzicht in de invloed van de A59 op fijnstof dichtbij en verderop in de woonwijk. Daarvoor wordt samengewerkt met HAS-studenten die de luchtkwaliteit in de woonwijken gaan onderzoeken.

Aanvragen luchtmeetstation

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een verzoek te doen voor een mobiel luchtmeetstation voor de 2e ronde. Vanaf 1 februari 2022 wordt het formulier weer opengesteld voor geïnteresseerden. Bekijk de veelgestelde vragen voor onder andere de criteria (vraag 1) waaraan een aanvraag moet voldoen. Deze vindt u onderaan de pagina.

Tijdspad

De mobiele luchtmeetstations staan van januari tot juli 2022 in Rosmalen en Etten-Leur. Vanaf 1 februari 2022 is het mogelijk een verzoek in te dienen voor een luchtmeetstation voor de 2e ronde. Hieronder vindt u de planning van aanvraag tot en met oplevering van de resultaten.

Activiteit (1e ronde)  Tijdspad (1e ronde)

Indienen aanvraag:           Gereed
Toekennen aanvragen:     Gereed
Start metingen:                  Januari 2022
Eind metingen:                  Juli 2022
Oplevering eindrapport:    Augustus 2022

Activiteit (2e ronde)  Tijdspad (2e ronde)

Indienen aanvraag:           Uiterlijk maart 2022
Toekennen aanvragen:     April 2022
Start metingen:                 Juli 2022
Eind metingen:                 Januari 2023
Oplevering eindrapport:    Februari 2023

Contact

Meetstations luchtkwaliteit

Zie ook