Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort de luchtkwaliteit met metingen (Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit) en berekeningen. Met de resultaten van de metingen en modelberekeningen maakt het RIVM jaarlijks concentratiekaarten voor Nederland. Via de website luchtmeetnet.nl kunt u de gemeten luchtkwaliteit van circa 75 locaties in Nederland vinden.

Roulerende luchtmeetstations

De provincie wil dat Brabant een fijne, veilige en gezonde provincie is om te wonen en te ondernemen. Schone lucht is daarvoor een basisvoorwaarde. En hoe meer meetstations er zijn, hoe beter de luchtkwaliteit gemeten - en daardoor - berekend kan worden. Het aantal meetlocaties in Nederland is echter beperkt, omdat het opzetten en onderhouden van de stations kostbaar is.

De provincie financiert een aantal vaste meetstations in de woonkernen van Ossendrecht, Moerdijk, Klundert en Zevenbergen om de invloed van industrieterrein Moerdijk en industriegebied Antwerpen op de omgeving te monitoren. Aanvullend hierop investeert de provincie in 2 roulerende meetstations waarvoor burgerinitiatieven en gemeenten een voorstel kunnen indienen. 

Deze stations zijn bedoeld om de luchtkwaliteit van een representatief gebied te meten waar nu geen stations staan, en waarover mogelijk vragen en/of zorgen zijn. De komende 5 jaar zullen de 2 meetstations een tour door Brabant maken en tussen de 10 en 20 plaatsen aandoen. De roulerende meetstations blijven tenminste een half jaar op een locatie staan, maar als de resultaten daar aanleiding voor geven, kan dit verlengd worden.

Start in Etten-Leur en ’s-Hertogenbosch

Gemeente Etten-Leur en gemeente ’s-Hertogenbosch hebben de primeur voor een roulerend meetstation. In januari 2022 zijn hier de eerste twee meetstations geplaatst.

In gemeente Etten-Leur vinden metingen plaats in een gebied waar mogelijk sprake is van een optelsom van stikstofdioxide vanuit zowel verkeer (A58) als van industrie (Vosdonk). Dit voorstel is ingediend door de gemeente.

In gemeente ’s-Hertogenbosch, vinden metingen plaats in de kern Rosmalen, woonwijk Molenhoek. Deze aanvraag is ingediend door de Werkgroep A59-Oost. Dat is een groep bewoners uit zeven wijk- en dorpsraden direct langs de snelweg A59, tussen Rosmalen en Geffen. Met de metingen wil de werkgroep een goed beeld krijgen van de invloed van de A59 op fijnstof dichtbij en verderop in de woonwijk in Rosmalen. Daarvoor wordt samengewerkt met HAS-studenten die de luchtkwaliteit in de woonwijken gaan onderzoeken.

De roulerende meetstations blijven tenminste een half jaar op een locatie staan, maar als de resultaten daar aanleiding voor geven, kan dit verlengd worden.

Voorstel indienen

Vanaf 1 februari 2022 wordt het formulier weer opengesteld voor geïnteresseerden die een voorstel willen indienen. Bekijk de veel gestelde vragen voor onder andere de criteria (vraag 1) waaraan een voorstel moet voldoen.

Tijdspad

De mobiele luchtmeetstations staan van januari tot juli 2022 in Rosmalen en Etten-Leur. Vanaf 1 februari 2022 is het mogelijk een voorstel in te dienen voor een luchtmeetstation voor de 2e ronde. Hieronder vindt u de planning van aanvraag tot en met oplevering van de resultaten.

Activiteit (1e ronde)  Tijdspad (1e ronde)

Start metingen:                  Januari 2022
Eind metingen:                  Juli 2022
Oplevering eindrapport:    Augustus 2022

Activiteit (2e ronde)  Tijdspad (2e ronde)

Indienen meetverzoek:     Van 1 februari tot 1 april 2022
Toekennen meetverzoek: Mei/ juni 2022
Start metingen:                 Juli 2022
Eind metingen:                 Januari 2023
Oplevering eindrapport:    Februari 2023

Zie ook