Samenvatting

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort de luchtkwaliteit met metingen (Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit) en berekeningen. Met de resultaten van de metingen en modelberekeningen maakt het RIVM jaarlijks concentratiekaarten voor Nederland.

Formulier

Het formulier is opengesteld voor geïnteresseerden die een voorstel willen indienen.

Met dit formulier kunt u een meetverzoek indienen voor een luchtkwaliteitsmeting met een luchtmeetstation in de provincie Noord-Brabant. Het meetverzoek kan worden ingediend door een gemeente of een burgerinitiatief. Een luchtkwaliteitsmeting neemt circa een half jaar in beslag.

De mobiele luchtmeetstations staan van juli tot en met december 2023 in Engelen en in Gilze. Hierna rouleren de meetstations weer door naar twee nieuwe locaties. Van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024 wordt hier de luchtkwaliteit gemeten. Voor deze nieuwe locaties kunt u tot 1 oktober 2023 een meetverzoek indienen. Meer informatie over het doel van de metingen kunt u vinden op https://www.brabant.nl/onderwerpen/milieu/luchtkwaliteit/meetstations-luchtkwaliteit

21-12-2023