Samenvatting

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort de luchtkwaliteit met metingen (Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit) en berekeningen. Met de resultaten van de metingen en modelberekeningen maakt het RIVM jaarlijks concentratiekaarten voor Nederland.

Formulier

Het formulier is opengesteld voor geïnteresseerden die een voorstel willen indienen.

Met dit formulier kunt u een meetverzoek indienen voor een luchtkwaliteitsmeting met een luchtmeetstation in de provincie Noord-Brabant. Het meetverzoek kan worden ingediend door een gemeente of een burgerinitiatief. Een luchtkwaliteitsmeting neemt circa een half jaar in beslag.
 
De mobiele luchtmeetstations staan van januari tot juli 2022 in Rosmalen en Etten-Leur. Vanaf begin juli tot januari 2023 staan de meetstations in het voormalig Landbouw Ontwikkelgebied Graspeel in de gemeente Maashorst en het buitengebied van Baarle-Nassau. Hieronder vindt u de planning van aanvraag tot en met oplevering van de resultaten.
 
Activiteit (1e ronde)  Tijdspad (1e ronde)
 
Start metingen: Januari 2022
Eind metingen: Juli 2022
Oplevering eindrapport: Augustus 2022
 
Activiteit (2e ronde)  Tijdspad (2e ronde)
 
Start metingen: Juli 2022
Eind metingen:  Januari 2023
Oplevering eindrapport: Februari 2023

20-06-2022