Horizon Europe

Als voorwaarde voor deelname in het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe dienen overheidsorganisaties, onderzoeksinstituten en universiteiten vanaf 2022 te beschikken over een gendergelijkheidsplan (ook wel Gender Equality Plan) bestaande uit minimaal vier elementen om gendergelijkheid te bevorderen. Dit document geeft weer hoe de provincie Noord-Brabant voldoet aan deze voorwaarden

Toekomstbestendige inclusieve organisatie

Het bevorderen van diversiteit, sociale veiligheid en inclusie werken versterkend en zijn belangrijke thema’s in het strategisch personeelsbeleid van de provincie. Diversiteit in een organisatie zorgt immers voor vernieuwing en creativiteit, maakt de organisatie productiever, trekt jongeren aan en heeft daarnaast een positief effect op ons imago als werkgever. Daarom kunnen we niet alleen maar tevreden zijn met een grotere diversiteit in ons personeelsbestand, maar streven we ernaar om juist de inclusiviteit verder te vergroten. In een inclusieve organisatie kunnen medewerkers zich met elkaar identificeren en zien ze elkaar staan. Het zorgt ervoor dat iedereen erbij hoort, zich veilig voelt en volwaardig meedoet in onze organisatie.

Zie ook