De algemeen directeur zet strategische kaders uit, houdt overzicht, stuurt het concern en zorgt voor een goede ondersteuning van het bestuur, voor een effectieve samenwerking binnen de organisatie en met onze partners. De directie werkt aan een opgave gestuurde netwerkorganisatie met professionals met ruimte, en een organisatie die hierin ondersteunt.

De algemeen directeur en voorzitter van het directieteam van de provincie neemt als secretaris deel aan de vergaderingen van Gedeputeerde Staten.

Directie & programmamanagers

Overzicht en bereikbaarheid van directie en programmamanagers van de provincie Noord-Brabant. Elk directielid heeft een portfolio met een bundeling van samenhangende programma’s. De programmamanagers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.

Portfolio Directeur E-mail
Netwerk van Brabant Guido Derks (algemeen directeur)

gderks@brabant.nl

Duurzaam, Innoverend en Verbonden Brabant Marc Glaudemans

mglaudemans@brabant.nl

Vitaal en ruimtelijk Brabant Jeroen Smarius

jsmarius@brabant.nl

Brabant in groene transitie Michèle Vlug

mvlug@brabant.nl

Bedrijfsvoering en Realisatiekracht   Jochem Meulesteen

jmeulesteen@brabant.nl

Portfolio: Netwerk van Brabant onder regie van de directeur: Guido Derks

Programma Programmamanager E-mail
Ondersteuning Bestuur & Management Joris Wouters

Jwouters@brabant.nl

Kwaliteit Openbaar Bestuur Bram Loeffen 

Bloeffen@brabant.nl

Kabinetszaken Henk Smit

hcsmit@brabant.nl

CIO Office Marcel Thaens

mthaens@brabant.nl

Concerncontrol & Auditing Anke Kijzers

jkijzers@brabant.nl

Portfolio: Duurzaam, Innoverend en Verbonden Brabant onder regie van directeur: Marc Glaudemans

Programma Programmamanager E-mail
Slimme en Groene Mobiliteit Geert Mennen

gmennen@brabant.nl

Multimodale Bereikbaarheid Bart Swaans

hswaans@brabant.nl

Economie, Kennis & Talentontwikkeling Marie-Louise van Mook 

mvmook@brabant.nl

Infrastructurele Projecten Sjoerd van Loon

SvLoon@brabant.nl

Portfolio: Vitaal en ruimtelijk Brabant onder regie van directeur: Jeroen Smarius

Programma Programmamanager E-mail
Wonen, Werken & Leefomgeving Rick van den Berg

hvdberg@brabant.nl

Landbouw & Voedsel Arie Meulepas

ameulepas@brabant.nl

Cultuur, Sport & Erfgoed Bert Doedens

adoedens@brabant.nl

Vergunningen, Toezicht & Handhaving Bart Verhagen

VTH@brabant.nl

Portfolio: Brabant in groene transitie onder regie van directeur: Michèle Vlug

Programma Programmamanager E-mail
Milieu & Energie
Irene Cortenbach icortenbach@brabant.nl
Natuur Nancy Wester 

programmanatuur@brabant.nl

Water & Bodem Tobias Renner

trenner@brabant.nl

Aanpak Stikstof (tijdelijk)  Jacobine Meijer-Slooff

JMeijer@brabant.nl

Portfolio: Bedrijfsvoering en Realisatiekracht onder regie van directeur: Jochem Meulesteen

Programma Programmamanager E-mail
Bedrijfsvoering, Beleid & Advisering Wessel-Jan Fijnvandraat

wfijnvandraat@brabant.nl

Dienstverlening ICT Peter van de Ketterij

pvdketterij@brabant.nl

Slimme financiering & participaties
Nadine Gooijers NGooijers@brabant.nl
Majeure projecten & Ontwikkelbedrijf
Bregje Somers Bsomers@brabant.nl
Menselijk Kapitaal Mariëlle van der Leeuw MvdLeeuw@brabant.nl
Facilitaire Dienstverlening Inge Sebregts

Isebregts@brabant.nl

Stuurinformatie & Administratie Senta Schiffeleers

SSchiffeleers@brabant.nl