De provincie staat voor grote maatschappelijke opgaven. Het provinciebestuur maakt op basis daarvan beleidskeuzes, die zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord.

De directie organiseert het werk van de organisatie. Dat gebeurt in programma's en in de daaronder vallende projecten. De sturing daarop vindt plaats in portfolio's. Elk directielid heeft een portfolio met een bundeling van samenhangende programma’s.  

Voor de uitvoering van die programma's zijn programmamanagers verantwoordelijk. De organisatie ondersteunt hen hierbij optimaal.