Partnernetwerk


Als netwerkorganisatie werkt Geopark Schelde Delta samen met meer dan 60 gemeenten in het gebied, maar ook met burgers, onderzoeksinstituten, musea, onderwijs- en maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven.

Geopark Schelde Delta is een netwerk van organisaties die nu al in het gebied actief zijn. De meer dan 130 partners, verenigd in het Partnerberaad, zorgen er met elkaar voor om internationale aandacht te genereren en wetenschappelijk onderzoek aan te trekken. Daarnaast wordt ook hard gewerkt aan regionale profilering en brengen we een nieuwe dimensie aan in het toeristisch en recreatief aanbod in het gebied. Met als unieke link het thema klimaatverandering. Juist die interactie – de strijd tussen mens en water – maakt Geopark Schelde Delta uniek. Door de bijzondere elementen in het gebied zichtbaar, beleefbaar en toegankelijk te maken kan een economische spin-off ontstaan.

Geopark Schelde Delta beslaat de provincie Zeeland en het westelijk deel van de provincie Noord-Brabant in Nederland, en delen van de provincies Antwerpen, West- en Oost-Vlaanderen en EGTS (Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking) Linieland van Waas en Hulst in België. Het Schelde Delta-gebied is 5.500 km2 groot en telt ruim 1,5 miljoen inwoners. Er zijn voor het indieningsdossier (bidbook) 40 locaties in kaart gebracht, geosites genoemd, die ieder hun eigen verhaal vertellen en bijdragen aan de identiteit van de delta.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.

Geopark Schelde Delta

Bezoek voor meer informatie over Geopark Schelde Delta de officiële website.